Zo tikt een tijdbom in sociale woningbouw Noord-Nederland: corporaties sturen politiek een brandbrief

Leegstand aan de Robbeplaat in Delfzijl leidde tot sloop . Foto: Jan Zeeman

In de noordelijke sociale woningbouw tikt een tijdbom die, als die afgaat, ernstige maatschappelijke gevolgen kan hebben. Corporaties doen een dringend beroep op politieke partijen.

Zo’n veertig woningcorporaties in Friesland, Groningen, Drenthe, Twente en de Achterhoek hebben een brandbrief naar de Haagse politiek gestuurd.

Te veel of verkeerde huizen

Volgens de corporaties moet het rijk de wooncrisis in delen van het noordoosten heel anders benaderen dan die in de Randstad. ,,Het is niet dat we hier te weinig huizen hebben. Op veel plekken hebben we te veel of verkeerde huizen. We moeten dus slopen en daar minder en anders voor terugbouwen’’, zegt directeur Bert Moormann van woningcorporatie Domesta in Emmen.

Op weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart willen de corporaties politieke partijen bewerken meer oog te hebben voor dit deel van het land. Door krimp en uitstroom uit Beschermd Wonen komt de leefbaarheid in veel wijken ernstig onder druk. De huisartsenpost verdwijnt, het buurtcentrum gaat dicht.

In deze wijken moet de bestaande woningvoorraad aangepast worden en verduurzaamd worden. Dat kost geld. Geld dat er niet is.

Corporaties mogen steeds minder doen

Moormann: ,,Als corporatie willen we daarnaast in de wijken meer doen en moeten we meer doen. Maar door de rigide Woningwet mogen we dat niet. Waar we vroeger als corporaties nog wel een huisartsenpost konden bouwen of een buurtcentrum beheren, mogen we dat nu niet meer.’’

Hij wijst erop dat de samenstelling van woonwijken in dit deel van het land snel verandert. Hij noemt als voorbeeld een wijk in Emmen waar Domesta geen huizen meer toewijst aan mensen met een zorgachtergrond. ,,Simpelweg omdat we in die wijk meer niet aankunnen.’’

Kwart van huurders komt maandelijks niet rond

Moormann spreekt van een tijdbom in wijken waar gemiddeld een op de vier bewoners maandelijks niet rondkomt. De corporaties vragen politieke partijen en het nieuw te vormen kabinet om meer ruimte in de regels zodat ze zelf met gemeenten en zorginstellingen de leefbaarheid kunnen vergroten.

En meer geld. Bijvoorbeeld via de verhuurdersheffing. Op jaarbasis betaalt de corporatie gemiddeld per verhuurde woning anderhalve maand huur aan die heffing. Voor Domesta gaat het om ongeveer zes miljoen per jaar. ,,We zouden het geld graag zelf willen gebruiken. Om huizen op te knappen en te verduurzamen.’’

Nieuws

menu