UWV maant bedrijven over coronasteun. Bijna 800 ondernemingen in Groningen en Drenthe moeten nog voor zaterdag afrekenen. 'Zonde als werkgevers coronasteun mislopen'

Een medewerker van het UWV. Deze organisatie roept bedrijven in onder meer Groningen en Drenthe op snel een definitieve afrekening aan te vragen van de uitgekeerde coronasteun. Anders dreigen werkgevers het geld te moeten terugbetalen.

Een medewerker van het UWV. Deze organisatie roept bedrijven in onder meer Groningen en Drenthe op snel een definitieve afrekening aan te vragen van de uitgekeerde coronasteun. Anders dreigen werkgevers het geld te moeten terugbetalen. Foto: archief Jan Lighthart

Bijna achthonderd bedrijven in Groningen en Drenthe moeten hun ontvangen coronasteun nog definitief afrekenen met het UWV. Doen ze dat niet voor komende zaterdag, dan moeten ze mogelijk het hele bedrag terugbetalen.

Het gaat om de laatste twee periodes waarin de overheid bedrijven hielp met de zogeheten NOW-regeling, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, bedoeld om te voorkomen dat ondernemingen tijdens de pandemie massaal hun personeel op straat zouden zetten. De steun werd uitgekeerd van november 2021 tot en met maart vorig jaar.

In Groningen kregen in deze twee periodes 1523 werkgevers samen 2300 voorschotten, in totaal een bedrag van 53,7 miljoen euro. Van deze werkgevers hebben 940 de aanvraag inmiddels gedaan, 583 werkgevers moeten nog aan de slag. In totaal gaat het om 807 voorschotten voor 34,2 miljoen euro, waarvoor nog een definitieve berekening moet worden aangevraagd.

In Drenthe kregen 529 werkgevers in deze twee periodes 820 uitbetalingen, in totaal een bedrag van 16,7 miljoen euro. Van deze werkgevers hebben 330 de aanvraag gedaan, 199 nog niet. Voor 267 voorschotten van 7,3 miljoen euro moet de balans nog worden opgemaakt.

Twee miljard aan coronasteun

In heel Nederland kregen 47.000 bedrijven 2,1 miljard euro aan NOW-coronasteun in deze periode. Daarvan moeten er ook nog 18.000 aan de slag met de definitieve afrekening.

Omdat bedrijven coronasteun ontvingen op basis van een voorschot over het door hen geschatte omzetverlies, moeten ze nu doorgeven hoe groot dat verlies daadwerkelijk was. Dat leidt er toe dat sommige werkgevers een deel van het geld moeten terugbetalen, terwijl anderen juist nog een nabetaling krijgen.

Zonde als werkgevers NOW mislopen

,,Als wij geen informatie van werkgevers krijgen, dan kunnen wij niet vaststellen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben en moeten wij het verstrekte voorschot terugvorderen. Ook van werkgevers die eigenlijk wel recht op NOW zouden hebben, wordt het voorschot teruggevorderd als zij de definitieve berekening niet op tijd aanvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen, alleen omdat ze de deadline missen’’, zegt Randy Eichhorn, projectmanager bij het UWV.