'Werk vinden over de grens is een illusie'

'Werk vinden over de grens is een illusie'

Er is geen enkel bewijs dat de werkloosheid in de Nederlandse grensregio's kan worden opgelost door werkzoekenden aan een baan in Duitsland of België te helpen.

Er is geen enkel bewijs dat de werkloosheid in de Nederlandse grensregio's kan worden opgelost door werkzoekenden aan een baan in Duitsland of België te helpen.

Dat stelt onderzoeker Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Er is helemaal geen beeld van het soort vacatures over de grens en de competenties van de Nederlandse werkzoekenden. Je weet dus helemaal niet of er een match is.''

Kritisch
Hij is dan ook kritisch over het project dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendmaakte om 800 werkzoekenden uit de grensregio's, onder wie 400 noorderlingen, naar een baan in Duitsland of België te begeleiden. Daarvoor is bijna tien miljoen euro beschikbaar.

Edzes: ,,Het is positief dat er een poging wordt gedaan om alle projecten rond het grenspendelen te stroomlijnen, maar ik ben niet gerust op de uitkomst."

'Romantische gedachte'
Met collegawetenschappers Viktor Venhorst en professor Jouke van Dijk constateert Edzes dat er in Nederland allerlei initiatieven zijn om Duitse en Belgische vacatures te laten vervullen door Nederlandse werkzoekenden, omdat in beide landen de werkloosheid lager is. Ze concluderen na onderzoek dat al die pogingen eerder stoelen op ,,een romantische gedachte'' dat je zo een deel van de werkloosheid kunt oplossen, dan op steekhoudend onderzoek.

Bovendien worden de drempels om over de grens te gaan werken onderschat, stelt hij. Het loon, het belastingregime, de sociale zekerheid, de zorg en kinderopvang pakken in Duitsland doorgaans minder uit dan in Nederland. Daarbij kan de erkenning van diploma's problemen geven. De andere taal en cultuur spelen de Nederlander ook parten, aldus de onderzoeker.

Laagopgeleiden
Edzes vindt het aannemelijk dat het type werkzoekenden en moeilijk vervulbare vacatures in beide landen voor een groot deel gelijksoortig zijn. ,,In Nederland is er vraag naar goede ICT'ers, mensen voor de bouw en de metaal. Maar dat geldt ook voor Duitsland.''

De werkzoekenden zijn aan beide kanten van de grens laagopgeleiden, zegt Edzes. ,,Die komen overal moeilijk aan het werk.''

Lees meer in het plusartikel Export van werkloosheid.

Nieuws

menu