Steeds minder werklozen voor steeds meer vacatures. Veel werkgevers zitten klem door personeelsgebrek. Hogere werkdruk ligt in veel bedrijven op de loer

Steeds meer bedrijven komen in de problemen door het nijpende gebrek aan personeel. Aan het begin van de zomer telde Nederland 467.000 vacatures, terwijl de geregistreerde werkloosheid zo’n 327.000 mensen bedroeg. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.

LEEUWARDEN - Een briefje op het raam van een bedrijf om personeel te vinden.

LEEUWARDEN - Een briefje op het raam van een bedrijf om personeel te vinden. Foto: Anton Kappers

De rekenmeesters van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijferen dat er per honderd werklozen in ons land inmiddels 143 vacatures zijn. In het tweede kwartaal kwamen er 16.000 vacatures bij, terwijl het aantal werklozen met 11.000 mensen afnam. Door de aanhoudende daling van de werkloosheid loopt de spanning op de arbeidsmarkt gestaag verder op.

Nieuws

menu