Minister Wiebes maakt miljoenen vrij voor betaalbare groene waterstof

Minister Eric Wiebes Foto: ANP

Groene waterstof en groen gas zijn onmisbaar voor de toekomstige duurzame energievoorziening. Volgens minister Eric Wiebes is de opschaling van de productie van beide gassoorten is van groot belang.

Dat schrijft Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in brieven aan de Tweede Kamer. Hij noemt daarin tal van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat beide energiedragers grootschalig en betaalbaar kunnen worden geproduceerd.

De productie van groene waterstof komt binnenkort voor het eerst in aanmerking voor subsidie voor duurzame energie. Ook maakt de VVD-bewindsman miljoenen vrij voor pilots om waterstof duurzaam en efficiënt te produceren.

De voornemens van Wiebes zijn belangrijk nieuws voor Groningen dat grote ambities heeft voor de productie, distributie en opslag van beide duurzame energiedragers. De bewindsman noemt het Noorden als de regio waar in het bijzonder de groene waterstofeconomie in gang is gezet.

Exploitatie windparken boven de Wadden

Onlangs presenteerden Groningen Seaports, Gasunie en Shell plannen om met groene elektriciteit van windparken boven de Waddeneilanden grootschalig groene waterstof te gaan produceren. Het kabinet overweegt om de gunning van de exploitatie van windparken te koppelen aan plannen om ze in te zetten voor de productie van groene waterstof. Hij kijkt ook naar de mogelijkheden om waterstof, zoals nu gebeurt, uit aardgas te maken, maar met opvang en opslag onder zee van de CO2 die daarbij vrijkomt.

De minister geeft de Gasunie niet alleen een belangrijke rol bij de productie, opslag en distributie van groene waterstof, maar mogelijk ook bij de vorming van een markt ervoor. Wiebes ziet mogelijkheden om de prijs van de nu nog dure groene waterstof de komende tien jaar met 50 tot 60 procent te drukken. De daarvoor noodzakelijke markt wil hij stimuleren door een verplichting om aan aardgas een percentage van de groene waterstof toe te voegen.

Tot 2050 blijft aardgas nodig

Ook de ambities met groen gas van Gasunie lijken weerklank te vinden bij de minister. Waar het Groningse gastransportbedrijf waterstof wil transporteren naar industriële kernen, wil het groen gas distribueren naar de oudere bebouwing die niet voldoende is te isoleren om geheel elektrisch te worden verwarmd. Wiebes spreekt zich nu ook uit voor die gedachte. Gasunie wil met de Alkmaarse onderneming SCW Energy vier fabrieken voor groen gas bouwen, onder meer een in Delfzijl.

De minister lijkt ook wat afstand te nemen van de gedachte dat Nederland snel van het aardgas af gaat. Waterstof en groen gas moeten de fossiele energiedrager gaan vervangen, maar aardgas zal volgens Wiebes nog tot 2050, wanneer Nederland CO2-neutraal wil zijn, nodig zijn. Volgens hem zal aardgas over tien jaar nog 30 procent van de noodzakelijke energie moeten leveren, tegen ruim 40 procent nu. In het duurzame energiesysteem zullen de duurzame gassen 30 procent tot 50 procent van de energie moeten leveren. Ze zijn onder meer van belang om de hoge temperaturen te bereiken die de industrie nodig heeft.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu