Woonproject De Loskade: 'De toekomst van de bouw begint in Groningen'

Grondgebonden woningen en appartementen op De Loskade.

Op het Suikerunieterrein in Groningen is dinsdag woningbouwproject De Loskade officieel geopend. Voor bouwer Van Wijnen Noord is het de apotheose van acht jaar nadenken over een nieuwe manier van bouwen.

Van Wijnen heeft de afgelopen jaren gekeken naar een nieuwe manier van bouwen. Het bedrijf denkt de oplossing te hebben voor de grote uitdagingen waarvoor de bouw staat.

Experiment dat elf jaar duurt

Volgens regiodirecteur Hilbrand Katsma heeft Van Wijnen vooral naar de voorkant van het bouwproces gekeken. ,,Digitaal willen we alle mogelijke fouten eruit halen en vervolgens de productie geautomatiseerd aansturen.’’

De Loskade is het resultaat. In zeer korte tijd zijn er 46 woningen gebouwd (verschillenden types grondgebonden woningen en appartementen). De woningen staan er elf jaar , worden dan gedemonteerd en elders weer opgebouwd. In die periode blijft het bouwbedrijf experimenteren in ‘de wijk’.

De bewoners verblijven steeds tijdelijk in een van de huizen van De Loskade. Dat biedt Van Wijnen elf jaar lang de gelegenheid om steeds nieuwe mensen te bevragen over het wonen in deze huizen.

Hoog bouwtempo

De korte bouwtijd (vijf mensen kunnen een woning in een dag neerzetten) is een oplossing voor de schaarste aan medewerkers, door het hoge bouwtempo kan er ook een bijdrage worden geleverd aan de grote vraag naar woningen.

Ook wordt de enorme hoeveelheid bouwafval vermindert. De bouw van De Loskade leverde per vijf woningen een volle container aan bouwafval op. In de reguliere bouw levert de bouw van een woning al meerdere containers afval op.

Veel minder stikstof

Doordat de woningen demontabel zijn en elders weer worden opgebouwd, wordt een antwoord gevonden op de schaarste aan grondstoffen in de bouw.

Katsma noemt De Loskade een ‘droom die is uitgekomen’. ,,Je kunt op deze manier in hoog tempo een complete woonwijk neerzetten. Moet je zien wat dat bespaart aan de uitstoot van stikstof.’’

Nieuws

menu