Zonnepark in Emmen is eerste stap naar groene energiehub GZI Next

Archieffoto van de gaszuiveringinstallatie in Emmen. Deze week begon er de aanleg van het zonnepark van Shell.

De ombouw van het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen tot groene energiehub is begonnen.

Deze week is er de aanleg van het zonnepark van Shell gestart. Het zal bestaan uit 28.500 zonnepanelen met een gezamenlijk vermogen van 12 megawatt, waarmee het voldoende elektriciteit kan produceren voor 4000 huishoudens. Het zonnepark is naar verwachting eind dit jaar gereed.

Een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, de gemeente Emmen en de provincie Drenthe hebben zich verenigd in het zogeheten project GZI Next om het terrein om te vormen tot een knooppunt van duurzame energie voor de regio. Het streven is om er behalve zonne-energie ook groene waterstof en groen gas te gaan produceren.

Na de sloop van de GZI is het terrein klaar gemaakt om er nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. De aanleg van het zonnepark is nog maar een bescheiden begin. Er zal nog het nodige denkwerk moeten worden verricht, voor de groene energiehub verder gestalte krijgt.

Infrastructuur en transport al geregeld

De GZI zuiverde in het verleden het zure gas dat werd gewonnen uit veertien gasvelden in Drenthe en Overijssel. Het terrein is zo geschikt voor het opwekken van energie omdat het is aangesloten op zowel het hoogspanningsnet als op een stelsel van gaspijpleidingen. De infrastructuur voor het transport van elektriciteit en gas is er dus al. GZI Next wordt gezien als onderdeel van Hydrogen Valley, het plan voor de ontwikkeling van een groene-waterstofeconomie in het Noorden.

Ook groen gas heeft echter een prominente plek in GZI Next. Ruud Paap van de Groningse kennisinstelling New Energy Coalition: ,,Er is veel agrarisch gebied in de regio. Dus ook veel mest. Aan de andere kant is de grond erg voedingsarm. Met een vergister kunnen meststoffen worden omgezet in energie én goed bruikbare bodemverbeteraars voor de omgeving.”

Het aanwezige gasnetwerk biedt grote kansen, meent hij. „Zo kan groen gas een grote rol spelen bij de plannen van gemeenten om huizen de komende jaren van het Gronings gas af te halen.”

Vertellen over dit project

Volgens wethouder Guido Rink van Emmen is GZI Next van belang om de werkgelegenheid en kennis van de energiesector voor de regio te behouden. „Bovendien zet het de gemeente positief op de kaart. Ik word veel benaderd om te vertellen over het project. Bedrijven raken geïnteresseerd om zich hier te vestigen”, aldus de PvdA-bestuurder.

President-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon zegt dat ze in GZI Next de brede samenwerking vindt die nodig is voor de energietransitie. ,,In Emmen vinden we alles: kundige en welwillende partners, de infrastructuur en een rijke kennis op het gebied van energievoorziening. Samen zullen we moeten innoveren om alle beschikbare kennis en kunde die nodig is bij elkaar te brengen. Kennis en kunde waardoor de regio een voorbeeld zal zijn voor de rest van Nederland”, aldus de topvrouw van Shell Nederland.

Nieuws

Meest gelezen

menu