Zuivelreus compenseert melklozing

Zuivelreus compenseert melklozing

FrieslandCampina compenseert zijn melkveehouders die vanwege de ijzeloverlast op 6 januari een volle tank met melk moesten lozen naar de mestput.

FrieslandCampina compenseert zijn melkveehouders die vanwege de ijzeloverlast op 6 januari een volle tank met melk moesten lozen naar de mestput.

Het gaat om een groep van 450 melkveehouders in Noord-Nederland die circa 4,75 miljoen kilo melk lieten lopen.

De compensatie voor de niet-opgehaalde melk wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde melkgeld over januari.

Dat betekent dat boeren een bedrag ontvangen van circa 1,6 miljoen euro.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Economie
menu