Adviseur van Merkel waarschuwt voor ‘krachtigere tweede coronagolf‘

De Duitse viroloog Christian Drosten. Foto: Reuters.

Christian Drosten, topviroloog en directe adviseur van Angela Merkel, waarschuwt voor een tweede golf van corona-infecties die volgens hem weleens uit de hand zou kunnen lopen. Het is opvallend dat uitgerekend Drosten dit aankaart, omdat zijn land sinds het begin geroemd wordt voor de aanpak van de pandemie.

Duitsland doet het goed in de coronacrisis. Het telt op dit moment 61 doden per miljoen inwoners. Mede daardoor klinkt in Duitsland de roep om versoepeling van de coronamaatregelen alsmaar forser. En sinds begin deze week is de lockdown er in bepaalde deelstaten al effectief losser, omdat een aantal kleinere winkels opnieuw mocht opengaan.

Irritatie bij bondskanselier Merkel

Maar sommige deelstaten, ondernemers, politici en opiniemakers willen sneller gaan. Wat tot irritatie leidt bij bondskanselier Angela Merkel. Zij gaat voor de behoedzame, gedisciplineerde aanpak en had het over ‘een orgie van discussies’ die circuleert om de maatregelen te versoepelen.

Christian Drosten, een 48-jarige viroloog uit Berlijn, treedt haar bij. Drosten en Merkel beweren dat de hele discussie gebaseerd is op een ‘veiligheidssituatie die er op dit moment nog niet is’. ,,Ik betreur het de laatste dagen dat we op het punt staan onze voorsprong volledig te verliezen”, waarschuwt hij. ,,We zijn wereldwijd een van de weinige landen waar het aantal besmettingen afneemt. En we zijn in die lijst het land met de grootste bevolking en de meest transparante berichtgeving.”

Reproductiegetal

Dat valse gevoel van veiligheid bij de burgers wordt, zoals al aangehaald, gevoed door de gunstige cijfers. Eén daarvan is het reproductiegetal of R-waarde. Dat staat voor het aantal mensen dat besmet wordt door elk nieuw geval van Covid-19. Anders gezegd: hoeveel andere mensen elke patiënt gemiddeld besmet.

De R-waarde was in Duitsland onder 1 gedoken - naar 0,8 nadat het aanvankelijk 3 was - wat de verspreiding van het virus aanzienlijk vertraagt. Maar, zo waarschuwt Drosten, zelfs met een reproductiewaarde lager dan 1 blijft het coronavirus zich toch ‘onder de dekens’ - bijna ongemerkt - verspreiden. Ook buiten de hotspots.

De hoogte in

Te snel hervallen in het oude leven, jaagt dat reproductiegetal onvermijdelijk weer de hoogte in en zorgt zo naar alle waarschijnlijkheid voor een nieuwe exponentiële stijging van het aantal Covid-19-gevallen. Maandag was de R-waarde in Duitsland gestegen naar 0,9.

Dit alles zou kunnen leiden tot een tweede besmettingsgolf, krachtiger en moeilijker in te dammen dan de eerste, omdat de golf overal tegelijkertijd begint. De huidige maatregelen zouden dan niet meer volstaan. ,,We krijgen dan situaties waarbij tankwagens met ontsmettingsmiddel door de straten rijden, omdat dat dan nog de enige maatregelen zijn om, in een wanhopige poging, er nog een schepje bovenop te doen”, aldus Drosten.

Er is een voorbeeld van dit w orstcasescenario : de Spaanse griep in 1918. Drosten legt uit dat de uitbraak in het voorjaar van 1918 lokaal gebeurde en ongelijk verdeeld. Door maatregelen als uitgaansverboden en door het zomereffect leek de ziekte daarna verdwenen. Tot ze in de winter weer in alle kracht opdook, overal tegelijk. Wereldwijd stierven naar schatting 50 miljoen mensen aan de Spaanse griep. De meesten van hen tijdens die tweede golf.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu