Alarm om agressie op spoor en station. Personeel NS vaker slachtoffer van geweld: 'Deel van de reizigers is in deze coronatijd veel sneller prikkelbaar'

NS ziet agressie toenemen en wil meer bevoegdheden voor personeel ANP

NS heeft te maken met een stijging van incidenten met ernstige vormen van agressie en geweld in de treinen en op de stations. Medewerkers van de vervoerder registreerden in 2021 tijdens hun werk 744 incidenten die vallen onder het strafrecht, waar dat een jaar eerder nog 661 keer gebeurde.

Uit cijfers, die NS vooruitlopend op het jaarrapport 2021 deelt, blijkt dat het daarbij gaat om voorvallen als het bedreigen van een medewerker (277), lichamelijk geweld (191), wederspannigheid (125), bespugen (124), dreigen met wapen (25) en aanranding (2). Daarbij liepen 186 NS’ers letsel op als gevolg van agressie bij een aanhouding.

Prikkelbaar

„We zien dat een deel van de reizigers in deze coronatijd veel sneller prikkelbaar is en heetgebakerd reageert op iets wat hen niet bevalt. Het is een reactie die past binnen een trend die we breder in de samenleving zien”, zegt Eelco van Asch, binnen de Raad van Bestuur van NS verantwoordelijk voor sociale veiligheid.

In 2021 kwamen er ook 2300 meldingen binnen van agressie-incidenten tussen reizigers onderling, dat is 20% meer dan in 2020. Daarbij komt, sinds de laatste maanden van het jaar, de problematiek van overlastgevers op een aantal specifieke plekken, zoals station Zwolle en het traject tussen Eindhoven-Weert waar ’veiligelanders’ voor veel problemen zorgen.

Om de agressie op en rond het spoor beter aan te kunnen pakken, wil NS dat medewerkers van Veiligheid & Service (V&S) zelf de identiteit van reizigers mogen controleren. Nu moeten deze werknemers – met boa-bevoegdheid – verdachte personen vasthouden en wachten op de politie, die vervolgens de naam, adres en woonplaats vaststelt.

Van Asch: „Per jaar vragen onze veiligheidsmedewerkers zo’n 12.000 keer om politie-inzet. Dat wordt altijd gehonoreerd, maar je snapt dat agenten ook andere prioriteiten hebben. Als er bijvoorbeeld net een overval gepleegd is, zullen onze mensen even moeten wachten en kan een situatie escaleren. Het is dan ook heel belangrijk om zo snel mogelijk te weten wie je voor je hebt. Vandaar ons verzoek aan het ministerie van Justitie en Veiligheid om uitbreiding van onze bevoegdheden.”

Brussel

„Ook willen we dat V&S-personeel over de grens op kan treden op de internationale Intercity tussen Amsterdam en Brussel. Wij willen graag op korte termijn met alle partijen, zoals ministeries, politie en vervoerders, om tafel om de problematiek rondom Zwolle, Eindhoven/Weert en de Intercity naar Brussel gezamenlijk op te pakken.”

De NS-baas zegt dat het afgelopen jaar dagelijks ruim 600.000 Nederlanders met de trein reden en verwacht dat dat er na corona weer rond de miljoen zullen worden.

De verwachting is dat NS’ers met een boa-bevoegdheid dan weer vaker in actie moeten komen. In 2021 gebeurde dat ruim drie miljoen keer; 500.000 maal vaker dan een jaar eerder.

Nieuws

menu