Alle oplossingen (plus uitleg) en de prijswinnaars van de Dr. Denker Kerstpuzzel en Eindejaarspuzzel 2022

Dr. Denker 2022, de oplossingen en prijswinnaars.

Dr. Denker 2022, de oplossingen en prijswinnaars.

In vele huiskamers werd alles wat Dr. Denker krom gemaakt had weer rechtgebreid. Kortom: de oplossing van de Kerstpuzzel 2022! En die van de Eindejaarspuzzel niet te vergeten.

Duizenden oplossingen kwamen er binnen, wat betekent dat er een veelvoud van die duizenden zich de afgelopen tijd bezighield met het doorgronden van de denk-beelden van Dr. Denker. Massaal ging u de zaterdag voor Kerst op pad om de papieren versie van de Kerstpuzzel te bemachtigen. Rond het middaguur al was er bij een heleboel verkooppunten geen krant meer te koop.

In de loop van diezelfde dag en zeker de dagen erna werd er in vele huiskamers alles wat Dr. Denker krom gemaakt had weer recht gebreid. Daarbij kwamen uiteenlopende zaken aan de orde die met inzet van een hoop nieuwbakken juristen werden opgelost, waarbij de een het soms bij het rechtere eind had dan de ander. Een proces waar het hele gezin plus aanhang bij betrokken of getuige van was.

Nu is het moment gekomen om even plaats te nemen in de rechtbank en vanaf uw rechtszitting Dr. Denkers pleidooi te volgen dat hopelijk leidt tot meer begrip van zijn denk-beelden.

Van harte hoop ik dat u allen weer volop genoten hebt van de Kerstpuzzel van 2022. Veertig problemen die de mens een beetje afleiden van de grote problemen waar de wereld om ons heen heden ten dage mee te maken heeft. Ik wens u allen een aangenaam en gezond 2023 toe, veel positieve energie en weinig energiekosten!

Dr. Denker

De antwoorden Dr. Denker Kerstpuzzel


1. Deurwaarder, 2. Pleiter(weg), 3. Parket (min-i parkiet), 4. TBS (tubes; klinkers weg), 5. Veroordeling (ver/hoor-deling), 6. Kantonrechter (pan-trechter, on erin), 7. Detentie (dekentje, k is t; j=i), 8. Jurist (Waddeneiland Juist met R erin), 9. Voorwaardelijk (Noor W aan de lijn; n = v, r, k), 10. Seponeren (set p onder en; min t, min d), 11. Gijzeling (g-ijzer L-ang; min r, a=i), 12. Bewijs (BMW-ijs), 13. Aanklager (aan K lage R), 14. Slachtoffer (stoffer met lach erin), 15. Verhoor (V.A.R.-hoer), 16. Vormfout (worm fout; w-is V), 17. Officier (office-Ier, min E), 18. Gedaagde (gelaagde L is D, 19. Rechts-zitting, 20. Hoger beroep (hoger bergop; g=o, o=e), 21. Bewijslast (XII=12, oplossing (nr.)12=bewijs; lijst, ij=a), 22. Griffier (griffioen; min o, en=er), 23. Uitspraak (ruit met spaak; r van begin naar midden verplaatsen), 24. Strafmaat (weg=straat; af m erin), 25. Toga (toegang min e-n-g), 26. Beslaglegging (legging met (deur)beslag erop), 27. Wetboek (wiet-boer; min i, r=k), 28. Pleidooi (plein met ooi), 29. Boete (bonte N = E), 30. Zedenzaak (zoden-winkel), 31. Exploot (voormalig vlot is ex-vlot, o erin; V-is P), 32. Vonnis (nis met vont; t weg), 33. Gevangen-is (= achter tralies), 34. Gerechtshof (tuin met restaurant), 35. Strafrecht (S, T eraf (min E), rechts (min S), 36. Aanmaning (1ste cirkel Maan min M, 2de cirkel Maan min A, 3de cirkel Ring min R), 37. Vrijspraak (V rij S (op zijkant) Praam; m=k), 38. Verdachte (vier D achter min R; min i), 39. Celstraf (celesta met r erin, F erachter; min E), 40. Dwangsom (dwars om; r=ng).

Het gezegde: WIE BOTER OP ZIJN HOOFD HEEFT MOET DE ZON VERMIJDEN

Dr. Denkers uitleg:

Het begin was zoals u gewend bent niet al te moeilijk; een man op een deur die zich over het water beweegt: uiteraard een deurvaarder . Bij nr. 2 wordt het al wat complexer, een (glaasje) advocaat met een kruis erdoor, dat dus weg moest en weg is dus… pleiter, en dat is weer een advocaat.

Op nr. 3 zag u de min-i parkiet en bij nr. 4 tubes waarvan de klinkers moesten verdwijnen. Bij nr. 6 zag u een geheel nieuw keukenontwerp: de pan-trechter en bij nr. 7 een dekentje met een K-is-T! Het Waddeneiland en de Noor W aan de lijn waren redelijk goed te vinden. De letter L in de gang (bij nr. 11) was van ijzer en het ijs van BMW .

Na de vrolijke stoffer bij nr. 14 kwamen we bij een inmiddels bekend fenomeen in de Kerstpuzzel, de dame van lichte zeden werkte ditmaal bij de V.A.R. Bij nr. 17 zat een echte Ier in zijn Office en bij nr. 18 was er sprake van een Gelaagde L .

Nr. 20 was voor velen echt lastig, maar je moest gewoon hoger bergop . Ook nr. 21 was niet zo gevonden, maar die 12 (XII) verwees naar het gelijkgenummerde denk-beeld en dat was bewijs . Met de griffioen bij nr. 22 werd er een bij velen onbekend dier geïntroduceerd, de spaak bij nr. 23 was ook pittig en bij nr. 26 duurde het wel even voor men zag dat het beslag was waarmee de legging bedrukt was.

De wietboer bleek voor velen onverwacht toch heel herkenbaar en de zoden in de winkel bij nr. 30 waren dat ook. Nr. 31 bezorgde veel mensen toch flink wat hoofdbrekens, de oplossing werd niet zo vlot gevonden, het begrip exploot is ook minder bekend. Nr. 34 was ook niet een, twee, drie gevonden terwijl toch menigeen wel eens gegeten heeft in een restauranttuin oftewel een gerechtshof.

De drie cirkels bij nr. 36 activeerden eveneens een overdosis aan hersencellen en dat leidde gelukkig bij velen tot twee manen en een ring . Jawel, je moet er maar op komen. Dat er bij nr. 37 een praam in het water lag, zag ook niet iedereen meteen en het muziekinstrument bij nr. 39 is heel bijzonder, het is een celesta. Tot slot nr. 40, wellicht één van de moeilijkste, je moest de pijlen volgen en dus dwarsom . Een passende afsluiter, dat was de manier zoals u moest denken!

Eindejaarspuzzel: twintig beroepen

Naast de Kerstpuzzel van Dr. Denker waren er gedurende de maand december nog twintig ‘opwarmertjes’ op te lossen. Niet al te moeilijke denk-beelden om er een beetje in te komen of na de Kerstpuzzel nog rustig wat na te genieten. De oplossing daarvan vindt u ook op deze pagina. Onder de titel DENKWERK werden er twintig beroepen gevraagd.

De antwoorden Dr. Denker Eindejaarspuzzel


1. Dierenarts (vieren tussen darts), 2. Bouwvakker (jouw vakken), 3. Timmerman (schaker Timman met een mier (ertussen)), 4. Smid (S midden min Den), 5. Glasblazer (blazer met gras), 6. Radioloog (radio (op) toog), 7. Kapper (klapper(boom)), 8. Agent (lage N, T; min L), 9. Hovenier (boven vier b=h; m-in V), 10. Topograaf (T op oog raaf; -o), 11. Koppelbaas (koppel b’ees; ee-aa), 12. Cabaretier (baret in cahier; min H), 13. Loods, 14. Barman (bard, mand; -d,-d), 15. Landmeter (land-mester; -s), 16. Rector (rechte R; min h, e=o), 17. Dienster (venster; v=d,i), 18. Dokter (tiende MaanD=oktober min ob =okter), 19. Perschef (peer scheef; -e,-e), 20 Matroos (mat, rooms(r.-k.), -m).

Het gezegde: RUIM BAAN VOOR DR. DENKER

Prijswinnaars Dr. Denker 2022 Dagblad van het Noorden

Kerstpuzzel

Hoofdprijs 450 euro : Grietje Bakker, Smilde

Tweede prijs 250 euro : Beja van de Vendel, Klazienaveen

50 euro : Ger Vos, Appingedam; Hanneke Huizingh, Assen; Irene Boddeüs, Groningen; Fimke Dijkstra, Marum; L. Dolfing, Orvelte; Joost Hoekema, Utrecht; Harriet Smit, Winschoten; Klaas Meerlo, Emmen; Wiesje de Vries, Groningen; Monique Wichers, Eext; Meta Vos-van Ark, Wirdum.

Eindejaarspuzzel

50 euro : Greetje Minses-Biel, Roden; J.H. Velthuis, Blijham; Ben Auf der Haar, Groningen; Peter de Vries, Stadskanaal; Renate Fekken, Blauwestad; Erik Noot, Hoogezand; Martha Swieringa-Jansen, Delfzijl; Geert Stoker, Peize; Ineke Greiner, Haren; R.J. Schipper, Paterswolde.

Meer Dr. Denker

Wilt u de rest van het jaar ook genieten van deze bijzondere cryptische rebussen, het boek Helemaal Dr. Denker met alle Kerstpuzzels van 1980 tot 2020 plus een paar extra, is te bestellen via de website www.helemaaldrdenker.nl .