Ankie Broekers-Knol: asielaanwijzing had geen juridische basis

Gemeenten wisten niet dat grondslag miste voor asielaanwijzing ANP

Het kabinet had geen juridische grondslag om gemeenten op te dragen om asielzoekers op te vangen. Dat schrijft de inmiddels opgevolgde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol in antwoord op Kamervragen van het onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Ze had de zogenoemde aanwijzing, die ze op 14 december uitgaf, dan ook niet kunnen afdwingen.

,,Het betreft geen aanwijzing in juridische zin en de brieven hebben dan ook geen publiekrechtelijk rechtsgevolg”, schrijft Broekers-Knol. Ze heeft daar naar eigen zeggen voor gekozen vanwege ”een acute noodsituatie in de opvanglocaties”. Er moest snel plek gevonden worden voor 2000 mensen om te voorkomen dat zij ”in tenten en gymzalen” opgevangen zouden moeten worden. Daar is Nederland internationaal toe verplicht, merkt ze op. De gemeenten hadden uit zichzelf onvoldoende opvang beschikbaar gesteld.

Nieuws

menu