Asscher: Niet tornen aan ontslagwet

Lodewijk Asscher. ANP

Ondanks klagende werkgevers houdt minister Lodewijk Asscher vast aan de huidige ontslagwet. ,,We gaan niet terug naar de willekeur.’’

Wet mist doel

Het verzet in werkgeverskringen zo kort na inwerkingtreding van de nieuwe Wet werk en zekerheid is opmerkelijk. MKB Nederland vertaalt klaagzangen van voornamelijk kleine werkgevers via voorman Michaël van Straalen tot een zwaar item, waarop de politiek en vakbonden zouden moeten reageren. De wet mist zijn doel dat ‘vast minder vast wordt en flex minder flex’. Ofwel het ontslaan van personeel zou gemakkelijker worden, werkgevers zouden daardoor meer flexbanen omzetten in vaste banen.

Volgens de nieuwe ontslagwet behandelt uitkeringsorgaan UWV alle ontslagaanvragen die op economische gronden worden gedaan, zoals gebrek aan werk of het wegvallen van grote orders. De procedure is nog steeds complex en duurt volgens MKB Nederland in veel gevallen te lang. Alle andere aanvragen, bijvoorbeeld vanwege verschil van inzicht, worden behandeld door kantonrechters. In die laatste categorie is van soepeler ontslag minder vaak sprake dan gedacht, omdat de ontslagrechter 30 tot 40 procent van de ontslagaanvragen afkeurt.

Transitievergoeding te kostbaar

Daarnaast is de zogeheten transitievergoeding voor ontslagen werknemers te kostbaar voor kleine bedrijven. Ondernemers zetten uit vrees voor die hoge kosten minder flexibele contracten om in vaste banen. Van Straalen baseert zijn oproep volgens zijn woordvoerder op de ‘vele signalen’ uit de verschillende branches die bij MKB Nederland zijn aangesloten. Ondernemers die op 65-jarige leeftijd hun bedrijf beëindigen, zien soms hun hele pensioenvoorziening opgaan aan transitievergoedingen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, meent de voorman van MKB Nederland.

'Rechts gezeur'

Noordelijk FNV-voorman Anne van Dijk noemt de klaagzangen van de werkgevers op zijn blog ‘rechts gezeur’. Dat de kantonrechter veel ontslagzaken afwijst, hebben veel ondernemers aan zichzelf te wijten, meent hij. ,,Werkgeversadvocaten zouden moeten toegeven, dat de aanvragen kennelijk onjuist zijn en daarom worden afgewezen.’’ Volgens FNV-voorzitter Ton Heerts is zekerheid van werk en inkomen het beste voor een goed functionerende arbeidsmarkt.,,Als werkgevers willen dat mensen het vertrouwen hebben om geld uit te geven, dan zullen zij moeten begrijpen dat een echte baan met zekerheid dé oplossing is.”

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bereid met de werkgevers- en werknemersorganisaties over ,,de techniek van de wet praten. Als er in de uitwerking van de wet problemen zitten, kunnen we zaken veranderen of aanscherpen, dat heb ik steeds gezegd.’’ Asscher houdt echter vast aan het uitgangspunt van de wet namelijk ‘dat de we fatsoenlijk met elkaar omgaan op de werkvloer’. ,,Je baan verliezen is voor veel mensen iets heel ingrijpends. Daarom hebben we afgesproken dat als een werkgever iemand wil ontslaan, we dat netjes en zorgvuldig doen. Volgens afspraken die vanaf het begin af aan duidelijk zijn, en met een eerlijk dossier. Juist in deze tijd waarin mensen geen baan voor het leven meer hebben, moeten de spelregels op de arbeidsmarkt helder zijn, houvast bieden. Dit uitgangspunt is ononderhandelbaar.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu