Bekijk hier de nieuwe routekaart voor de bestrijding van corona (met icoontjes!)

De nieuwe routekaart. Hierin kun je zien wanneer welke coronamaatregelen in gaan.

De overheid heeft de nieuwe routekaart voor de bestrijding van het coronavirus gepubliceerd. Deze moet in de toekomst bepalen wanneer welke maatregelen ingaan, en zo duidelijkheid verschaffen.

Als het aantal besmettingen in een regio een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, wordt het risiconiveau verhoogt. Hierop gaan de maatregelen die onder dit risiconiveau vallen automatisch in. Daarnaast kan de Veiligheidsregio nog aanvullende maatregelen nemen.