Bekijk hier de nieuwe routekaart voor de bestrijding van corona (met icoontjes!)

De nieuwe routekaart. Hierin kun je zien wanneer welke coronamaatregelen in gaan.

De overheid heeft de nieuwe routekaart voor de bestrijding van het coronavirus gepubliceerd. Deze moet in de toekomst bepalen wanneer welke maatregelen ingaan, en zo duidelijkheid verschaffen.

Als het aantal besmettingen in een regio een bepaalde ‘signaalwaarde’ overstijgt, wordt het risiconiveau verhoogt. Hierop gaan de maatregelen die onder dit risiconiveau vallen automatisch in. Daarnaast kan de Veiligheidsregio nog aanvullende maatregelen nemen.

Het kabinet hanteert vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Voor elk niveau zijn er stappen die sowieso worden genomen, en maatregelen die worden overwogen.

Risiconiveau

Afgaande op de maatregelen die dinsdagavond zijn afgekondigd, bevindt heel Nederland zich op dit moment in het risiconiveau ‘zeer ernstig’.

Eerder op de dag lekte al een versie van de routekaart uit. Deze is nu geüpdatet en publieksvriendelijker gemaakt met icoontjes. Bekijk hier de nieuwe routekaart:

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu