Burgemeester Drachten eist actie om 'veiligelanders' na massale vechtpartij: 'Een azc is voor echte vluchtelingen'

Het rijk moet iets doen aan de problematiek rond zogeheten veiligelanders in azc’s, zegt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland. Hij legt de kwestie voor aan de staatssecretaris.

Grootschalige politie-inzet bij de ruzie op het azc in Drachten, in april dit jaar.

Grootschalige politie-inzet bij de ruzie op het azc in Drachten, in april dit jaar. Foto De Vries Media

Aanleiding is een massale vechtpartij die maandagavond plaatsvond in het azc in Drachten, waarbij een groep mannen uit Noord-Afrika betrokken was. De groep ging om een gestolen fiets op de vuist met een ploeg Nigerianen. Een grote politiemacht moest eraan te pas komen om de muitende menigte uiteen te drijven. Het ging om tientallen betrokkenen.

,,Er zou een dusdanig beleid moeten komen dat veiligelanders meteen teruggestuurd kunnen worden’’, vindt Rijpstra. ,,Want een azc is voor echte vluchtelingen, voor mensen die gevaar lopen in hun eigen land.’’

Nauwelijks tot geen kans

Staatsburgers uit landen als Marokko en Algerije maken nauwelijks tot geen kans op een verblijfsvergunning, omdat deze Noord-Afrikaanse landen als veilig te boek staan.

,,Daar komt bij dat veiligelanders vaker voor overlast zorgen en dat komt de beeldvorming met betrekking tot azc-bewoners niet ten goede’’, zegt de burgemeester. Dat wil Rijpstra overbrengen aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Ook gaat hij in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de gevolgen van deze gebeurtenis. ,,Want het baart mij zorgen wat er is gebeurd’’, aldus de burgemeester.

Bij het opstootje, dat buiten tussen de woongebouwen plaatsvond, werd een 16-jarige azc-bewoner aangehouden. De knaap wilde een klap uitdelen aan een politieagent.

De jongen zit nog vast vanwege deze poging tot mishandeling. Hij heeft de Marokkaanse nationaliteit en geldt als alleenstaande minderjarige asielzoeker.

De vijf grootste oproerkraaiers zijn als gevolg van de vechtpartij overgeplaatst naar azc’s elders in het land.

Time-out

Aan de hand van beelden en getuigenverklaringen zijn deze vijf eruit gepikt. Het gaat om drie Noord-Afrikanen en twee Nigerianen. Volgens COA-woordvoerder Jacqueline Engbers wordt na deze zogeheten time-out bekeken of de betreffende personen kunnen terugkeren naar Drachten of dat ze voorgoed in andere centra moeten blijven.

'Wij hebben niet de indruk dat er nu meer ongeregeldheden voorkomen in azc’s dan anders'

De vechtpartij zou geen verband houden met de maatregelen rond het coronavirus, zegt Engbers. ,,Overal waar mensen dicht opeen zitten, raken de gemoederen wel eens oververhit. Maar wij hebben niet de indruk dat er nu meer ongeregeldheden voorkomen in azc’s dan anders.’’

Rijpstra zegt blij te zijn met het optreden van de COA-beveiligers en de politie. ,,Het was een vervelend einde van een dag die verder goed is verlopen in onze gemeente.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu