Coalitie wil noodwet corona wijzigen: nog maar 99 euro boete

Stickers moeten burgers wijzen op het houden van 1,5 meter afstand. Foto: Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

De boete voor het overtreden van de 1,5 meterregel wordt in de coronawet hoogstwaarschijnlijk 99 euro in plaats van de huidige 390 euro. Drie coalitiepartijen willen het voorstel daartoe aanpassen.

Door het lagere bedrag krijgen overtreders geen aantekening op hun strafblad die een negatieve rol kan spelen bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). En dat is een belangrijke wijziging, aldus VVD, D66 en ChristenUnie. Meerdere oppositiepartijen hebben eerder al aangegeven de aanpassing te willen steunen.

,,Het beroep dat de wet doet op de acceptatie en de medewerking van mensen voor de komende periode is zeer groot”, staat in de toelichting. De justitiële autoriteiten houden volgens de coalitiepartijen straks wel zicht op eventuele herhaling, maar de overtreding heeft geen consequentie meer voor de VOG.

Zo kunnen overtreders die in dienst willen treden als bijvoorbeeld politieagent, buitengewoon opsporingsambtenaar of zorgverlener dat nog steeds zonder problemen doen.

Noodwet korter van kracht

Dezelfde coalitiepartijen, zonder het CDA, regelen tegelijk in een ander amendement dat de noodwet veel korter gaat lopen dan het kabinet had bedacht: nog maar drie maanden.

,,Juist vanwege het gegeven dat niet te voorzien is hoe de verspreiding en bestrijding van het virus in de toekomst zal gaan verlopen, is een vervalbepaling van 6 maanden een te lange termijn. De wet heeft vergaande consequenties voor de Nederlandse burger, waarbij fundamentele vrijheden kunnen worden ingeperkt. Indieners wensen de duur van de wet daarom tot drie maanden te beperken”, schrijven D66, ChristenUnie en VVD.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu