Commentaar: Aardwarmte is riskante parel

De buizen van Warmtestad gaan de grond in. Foto: Archief Corné Sparidaens

De duurzame parel van de aardwarmte heeft een duister randje, blijkt uit de waarschuwende woorden van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Luttele dagen nadat aan de rand van Groningen met veel ceremonieel de eerste buizen zijn gelegd voor het ambitieuze project Warmtestad dat 10.000 huizen moet verwarmen, roept de inspectie de Nederlandse geothermisten tot de orde.

De waakhond, die de laatste tijd vooral actief is als de luis in de pels van de NAM, is er niet gerust op. Het gaat allemaal te snel. En dat terwijl veel risico’s bij het boren naar de diepere aardlagen vergelijkbaar zijn met die in de olie- en gassector. Welke narigheid dat geeft in Groningen hoeven we hier niet te herhalen.

De zorgen van inspecteur-generaal Harry van der Meijden van SodM liegen er niet om. In een rapport constateert hij dat de sector kampt met een zwakke veiligheidscultuur. Risico’s, ook op milieugebied, worden onvoldoende herkend en beheerst, wet- en regelgeving niet goed nageleefd. Er wordt te weinig geld opzijgezet voor tegenvallers.

Het is de Haagse inspectiedienst voorts opgevallen dat het groene karakter van de geothermie breed wordt uitgedragen. Het is duurzaam, dus het is goed, lijkt de gedachte bij adepten. Maar, stelt SodM, een veilige winning van geothermie is wel een voorwaarde voor succes.

Alsof dat allemaal nog niet ernstig genoeg is, wijst Van der Meij-den er ook op dat het onverstandig is de aarde lek te prikken op plekken waar al sprake is van seismische activiteit: oostelijk Brabant, Limburg èn Groningen.

Vanzelfsprekend reageren de Groningse geothermisten niet bijster enthousiast. Ze herhalen maar weer eens dat veiligheid prioriteit heeft bij het project en dat de bodem tijdens de werkzaamheden steeds nauwkeurig in de gaten wordt gehouden.

De pijn is er niet minder om. Niet alleen bij financiers, die toch al tamelijk argwanend zijn over het prijskaartje, maar ook bij bewoners van het geplaagde bevingsgebied rond de stad. Ze krijgen er nog een risico bij waar ze niet om hebben gevraagd. Wie in het aardwarmtegebied woont en straks schade aan zijn huis heeft, weet niet of de NAM de boosdoener is of de Groninger geothermisten die dromen van een energie-neutrale stad.

Het is goed om te kijken of alternatieven voor gas haalbaar zijn en daar vervolgens mee aan de slag te gaan. Maar er is geen enkele reden dat zodanig te doen dat inwoners moeten vrezen voor hun veiligheid. Al helemaal niet aan de rand van het aardbevingsgebied.

Nieuws

menu