Commentaar: Slap verhaal van Schotman

Gerald Schotman, directeur van de NAM. ANP

Tijdens zijn bezoek aan Groningen nodigde premier Mark Rutte het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging voor een persoonlijk gesprek uit in het Torentje in Den Haag. Vorige week was het zover. Rutte deed over de gevolgen van de gaswinning, de bevingen en de schade, een vreemde bekentenis. Hij zei dat wat ‘Den Haag’ ook doet, het geschonden vertrouwen van de gedupeerden nooit meer kan worden hersteld.

De aanwezigen waren met stomheid geslagen. Sprak hier een aanvoerder van het land die het oplossen van de gasproblematiek in Groningen als een kansloze missie beschouwt? Groningen heeft behoefte aan een kerel die straks met zijn ministersploeg de volle verantwoordelijkheid voor de gasellende neemt.

Kijk niet op een scheur meer of minder, maar repareer en reken af met de NAM. Verpruts geen geld met bureaucratie, procedures en juristerij, maar stop het in zaken die het gebied er weer bovenop helpen. Afgelopen weekeinde stelde NAM-directeur Gerald Schotman in een interview, dat de NAM na de zware beving bij Huizinge te weinig oog had voor het sentiment van de Groningers bij de schadeafhandeling. We zijn te technisch bezig geweest, zegt hij. Wat een slap verhaal.

Talloze malen is Schotman, soms smekend, verzocht de menselijke maat te hanteren en alles in het werk te stellen de beoordeling van schade over te laten aan een onafhankelijk instituut. Nu zegt hij daarover: ,,Ik denk dat wij met zijn allen, maar zeker ook de NAM, hebben onderschat hoe groot die uitdaging is geweest om iets op te tuigen dat je bij iedereen kunt toepassen en waarin geen willekeur bestaat. Terugkijkend had het allemaal veel sneller gekund en gemoeten.’’

Daarmee lijkt de NAM te willen meewerken aan een onafhankelijk instituut dat mijnbouwschade beoordeelt en toekent. Om het vertrouwen terug te winnen moet de benoeming van deze leden ook een zaak van de regio zijn. Een grote stap voor Rijk, NAM, Shell en Exxon/Mobile die vanwege het welbegrepen eigenbelang pappen en nathouden heel lang tot kunst hebben verheven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Aardbevingen
menu