Commentaar: Spijt in bevingsgebied

Het moest er een keer van komen. Verguisd vanwege de schadeonderzoeken in het ‘buitengebied’ en bij Emmen zocht advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos deze week de publiciteit. Met de constatering nul schade kreeg het gerenommeerde bureau alles en iedereen over zich heen.

Het bureau dat het onderzoek in opdracht van de NAM had uitgevoerd, werd op sociale media afgemaakt. Hadden we daar maar schadegevallen door gaswinning en aardbeving geconstateerd, verzuchtte Theo Salet, projectdirecteur bij Witteveen+Bos en hoogleraar bouwkunde, die zelfs werd bedreigd in Emmen.

Salet zegt dat hij de emotie en de politieke lading van de gasproblematiek heeft onderschat. Grote fout: beweren dat de kans nihil is dat schadegevallen in Emmen het gevolg waren van de beving. Onverstandig omdat we van dit soort bevingen nog te weinig weten, vindt hij achteraf. Witteveen+Bos stelt dat in het hele gaswinningsgebied een meetnetwerk nodig is. Compleet met kastjes in huizen die trillingen registreren en data verzamelen.

 In jip-en-janneketaal legde Salet met behulp van een schotel en een paar koffiekopjes uit hoe met een goed meetmodel en een doorontwikkelde norm en SBR-richtlijn (Stichting Bouwresearch) na een beving direct kan worden vastgesteld of de woning is geraakt en bevingsschade heeft. Niks geen gedoe achteraf maar snel uitsluitsel en indien nodig een onmiddellijk besluit tot schadeherstel.

Het pleidooi van Witteveen+Bos voor een allesomvattend meetnetwerk in het gasgebied is een steun in de rug voor de Groninger Bodem Beweging en andere maatschappelijke organisaties. Zij dringen al tijden bij Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en de politiek aan op een deugdelijke meetmethode. Alders heeft een studie van de Antea Group gepubliceerd met, hoe kan het ook anders, de nodige mitsen en maren. GBB laat nu zelf onderzoek doen.

Volgende week vergaderen Provinciale Staten van Groningen over nut en noodzaak van een meetnetwerk. Als Salets woorden in de wind worden geslagen, kan niet anders worden geconcludeerd dan dat het uitblijven van een huis-aan-huis-meetnetwerk in het gasgebied berust op onwil.

Nieuws

Meest gelezen

menu