Drenthe en Groningen krijgen corona eronder. Aantal besmettingen met virus neemt af en besmettingsfactor R duikt royaal onder de 1

Illustratie: Shutterstock

De tweede coronagolf lijkt over zijn hoogtepunt heen te zijn. Het reproductiegetal R ligt in Drenthe en Groningen al sinds eind oktober beneden de 1. Wel bestaan er nog zorgen in delen van Twente, Noord-Brabant en de Randstad.

Het virus is op de terugtocht

Sinds eind oktober daalt het dagelijkse aantal besmettingen in Drenthe en Groningen gestaag. De afgelopen week kwamen er in beide provincies 1.055 besmettingen bij. Een week eerder waren dat er nog 1.360 . De afgelopen drie dagen lagen de cijfers soms iets hoger, maar zulke uitschieters zijn te verwachten bij relatief lage aantallen. Ze zeggen weinig over de algemene trend.

In Drenthe zijn sinds het begin van de epidemie ruim 6.300 mensen besmet geraakt met corona. Dat zijn er 129 per 10.000 inwoners. In Groningen raakten bijna 7.000 mensen besmet. Dat zijn er 119 per 10.000 inwoners. In heel Nederland raakten ruim 437.000 mensen besmet. Dat zijn er 251 per 10.000 inwoners.

De kaart verbeeldt het aantal besmettingen per gemeente. Je kunt switchen tussen 4 kaartlagen met verschillende cijfers. Klik op de gemeenten voor meer info. Je kunt in- en uitzoomen en de kaart verschuiven.

Stadskanaal en Emmen doen het relatief slecht

Stadskanaal noteerde de afgelopen week 80 nieuwe besmettingen. Dat zijn er ruim 25 per 10.000 inwoners, oftewel iets meer dan het landelijk gemiddelde. Emmen kreeg er 178 besmettingen bij (ruim 16 per 10.000 inwoners). In het algemeen greep het virus iets sneller om zich heen in Drenthe dan in Groningen.

Toename per 10.000 inwoners in de afgelopen week
- Drenthe: 11,7
- Groningen: 8,2
- Nederland: 22,4

Het getal R ligt in Noord-Nederland ruim onder de 1

Het reproductiegetal R ligt in Drenthe en Groningen al sinds eind oktober beneden de 1. De afgelopen week was het 0,78 . Als R kleiner is dan 1 neemt de epidemie af. Als R groter is dan 1 breidt de epidemie zich uit. De grafiek toont het reproductiegetal voor Noord-Nederland.

Ook landelijk zit R inmiddels onder de 1. Half oktober was het 0,91 .

Noordelijke ziekenhuizen denken voorzichtig aan opschaling reguliere zorg

De ziekenhuizen in Drenthe, Groningen en Friesland verzorgden vrijdagochtend 153 coronapatiënten. Een week eerder waren dat er nog 184 . De druk neemt dus iets af, maar de daling voltrekt zich geheel op de verpleegafdelingen buiten de intensive care. Doordat hier bedden vrijkomen denken de ziekenhuizen voorzichtig na over het weer opschalen van de reguliere zorg.

Op de IC blijft de druk onverminderd hoog. Hier schommelt het aantal coronapatiënten al enkele weken tussen de 50 en de 60. Zo'n twee derde van deze patiënten komt uit andere regio's.

Sterfte door Covid-19

In Drenthe overleden sinds het begin van de crisis 94 bevestigde coronapatiënten aan Covid-19. Dat zijn er 1,9 per 10.000 inwoners. In Groningen eiste het virus 44 levens. Dat zijn er 0,75 per 10.000 inwoners. In heel Nederland overleden ruim 8.300 mensen. Dat zijn er 4,8 per 10.000 inwoners. De werkelijke sterfte ligt hoger, want er overlijden ook coronapatiënten die niet zijn getest op het virus.

Zorgen over delen van Twente, Noord-Brabant en de Randstad

Sinds dinsdag loopt het dagelijks aantal besmettingen in ons land weer iets op. Dat komt vooral door een sterke toename in delen van Twente, Noord-Brabant en de Randstad. De grafiek toont het dagelijks aantal door de GGD vastgestelde besmettingen in Nederland sinds 1 september.

De afgelopen week kwamen er in heel Nederland bijna 39.000 besmettingen bij. Een week eerder waren dat er nog ruim 56.500 . Het aantal testen neemt sinds enkele weken af, evenals het percentage positieve testuitslagen.

De oversterfte door corona begint te dalen

Het CBS registreerde sinds half september bijna 3.000 sterfgevallen meer dan normaal. Die oversterfte komt vrijwel geheel voor rekening van Covid-19. Het RIVM meldde over dezelfde periode ruim 1.700 coronadoden. Het RIVM telt alleen de bevestigde coronadoden. Zo blijven de patiënten buiten beeld die niet zijn getest op corona, maar die wel zijn overleden aan Covid-19. Het CBS ziet die onzichtbare coronaoden terug in de algemene sterftecijfers.

De oversterfte in week 11 tot 20 en vanaf week 38 is het gevolg van Covid-19. De piek in week 33 en 34 is veroorzaakt door de hittegolf in augustus. De oversterfte in week 45 is voorlopig.

Corona dasboard

Meer cijfers bekijken? Dat kan op de coronadashboards van de Rijksoverheid, de GGD Drenthe en de GGD Groningen.

Nieuws

Meest gelezen

menu