Corona-risiconiveau in twaalf regio’s omlaag. Groningen gaat in één klap van zeer ernstig naar zorgelijk. Drenthe blijft op zorgelijk staan

Werkzekerheid, waardering en beloning van 'cruciale beroepen' moet verbeteren ANP

Het corona-risiconiveau is woensdag in 12 van de 25 veiligheidsregio's omlaag gegaan. Dat is te zien op de website van het RIVM

In Groningen daalt het risiconiveau in één klap met twee sprongen: van zeer ernstig naar zorgelijk. Drenthe blijft op zorgelijk staan. De overheid stelt de risiconiveaus elke woensdag vast op basis van het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames.

 

De cijfers in Drenthe en Groningen

Groningen noteerde in de week van 2 tot en met 8 augustus 77 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal ziekenhuisopnames lag op 13,7 per 1 miljoen inwoners.

Drenthe noteerde 51 besmettingen per 100.000 inwoners en 4,1 ziekenhuisopnames per 1 miljoen inwoners.

Overige regio’s

De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gaat net als Groningen van zeer ernstig naar zorgelijk.

De regio’s Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland, Kennemerland, Hollands Midden en Brabant-Zuidoost gaan van zeer ernstig naar ernstig.

Friesland, IJsselland, Gelderland-Midden en Noord-Holland Noord gaan van ernstig naar zorgelijk.

Limburg-Noord is de enige regio waar de situatie verslechtert. Die regio gaat van ernstig naar zeer ernstig.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu