DVHN Live met GGD-arts Machiel Vonk: 'Mensen beseffen niet dat ze in een situatie zijn waar ze een verhoogd risico op besmetting lopen'

In de eerste golf was Groningen de minst besmette regio van Nederland. Nu is Groningen veel minder ‘coronavrij’ en neemt het aantal besmettingen dagelijks toe.

Zijn het met name jongeren in de stad die besmet zijn? Komt het virus via jongeren ook steeds meer bij ouderen terecht? In DVHN Live ging Machiel Vonk, arts bij de GGD Groningen, in op verklaringen voor de toenemende besmettingen.

Vroege lockdown voor het noorden

Dat we in Groningen absoluut niet meer coronavrij zijn, moge duidelijk zijn. De afgelopen dagen lag het aantal besmettingen telkens rond de 100. Met de nieuwe besmettingen doen we mee aan de landelijke trend, terwijl dit in het voorjaar niet het geval was.

Volgens Vonk kwam dat mede omdat de intelligente lockdown al werd ingezet, terwijl er in het noorden weinig besmettingen waren. „In het voorjaar hadden we het geluk dat het virus hier niet erg aanwezig was, terwijl er landelijk al een forse verspreiding was. De lockdown kwam voor ons op een heel vroeg moment, waardoor er nog nauwelijks mogelijkheden waren.”

Besmetting door jongeren

Dan de oorzaak van de besmettingen. Waar komt dat door? Een algemeen beeld dat heerst is dat de meeste besmettingen zijn ontstaan door jongeren. Niet heel gek, vindt Vonk: „We zien dat meer dan vijftig procent van de besmettingen plaatsvindt bij mensen tussen de 15 en 30 jaar oud. Binnen die groepen vindt nog een enorme verspreiding plaats. Wat we ook zien, is dat er tegelijkertijd een verschuiving plaatsvindt naar ander leeftijdsgroepen. De grootste groep daarvan zijn 50 tot 60-jarigen, dus het kan heel goed dat dat de ouders van de jongeren zijn.”

Het signaleren van clusters met besmettingen blijkt tegelijkertijd lastig te zijn voor de GGD. „Het is moeilijk om risicovolle plekken aan te duiden. We vragen mensen die positief getest zijn, waar ze het hebben opgelopen. Vaak beseffen mensen niet dat ze in een situatie waren waar een verhoogd risico op besmetting was.”

Wachttijd bij GGD neemt af

Door het toenemende aantal besmettingen, nam de druk op de GGD de afgelopen weken flink toe. Er was een gebrek aan testcapaciteit, de wachttijden namen toe en in sommige regio’s kon zelfs het bron- en contactonderzoek niet meer worden uitgevoerd. Vonk stelt dat er bij de GGD inmiddels een inhaalslag aan het plaatsvinden is.

„We zijn nog steeds aan het uitbreiden. Er komen nieuwe testlocaties bij, het personeel neemt toe en we nemen meer tests af. Op deze manier proberen we het virus bij te benen. De wachttijden voor een test worden dan ook duidelijk minder.”

Risico gestuurd bron- en contactonderzoek

Het bron- en contactonderzoek gaat ook nog steeds door in Groningen. „We slagen erin om alle positief geteste mensen te bellen. We leggen wel een stukje van het onderzoek bij hen neer.” Dit houdt in dat de positief geteste persoon in overleg met de GGD zelf zijn of haar contacten informeert.

Tegelijkertijd is er extra aandacht voor besmettingen bij kwetsbare groepen. „Wat we nu doen, is risico gestuurd bron- en contactonderzoek. We zijn extra alert op besmettingen in verpleeghuizen. Mocht dat het geval zijn, dan overleggen we samen met de instelling wat voor maatregelen er getroffen worden. Zo komt er een testbeleid waarbij alle medewekers en patiënten met voorrang getest worden.”

Persconferentie

Vanavond om 19:00 vindt de persconferentie plaats waarin premier Rutte nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aankondigt. Vonk is benieuwd wat er aangekondigd gaat worden. „Het is een hele moeilijke afweging die ze moeten maken. Je moet namelijk kijken naar de mensen nog aankunnen en wat maatschappelijk en financieel mogelijk is. Het enige wat ik weet, is dat wat we in maart met zijn allen gedaan hebben het virus behoorlijk heeft teruggedrongen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
Video
DVHN Live
menu