De hittegolf in augustus eiste in één week meer dan 50 mensenlevens in Drenthe en Groningen. Vooral ouderen en zorgbehoevenden werden het slachtoffer

Ouderen kregen het zwaar te verduren tijdens de hittegolf. Foto: ANP

Tijdens de hittegolf in de tweede week van augustus zijn in Drenthe en Groningen ruim 50 mensen meer overleden dan normaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De slachtoffers zijn vrijwel allemaal ouderen. Veelal maakten zij gebruik van de Wet langdurige zorg.

Week 33 laat de meeste sterfgevallen zien

De hittegolf duurde officieel van 5 tot en met 17 augustus. Volgens het CBS eisten de extreme temperaturen hun hoogste tol in de week van 10 tot en met 16 augustus (week 33).

Het CBS vergelijkt de extra sterfte in week 33 met de gemiddelde sterfte in de dertien weken daarvoor. Toen hadden we geen hittegolf en vielen er relatief weinig coronadoden. Zodoende kan de extra sterfte voor het overgrote deel worden toegeschreven aan de hitte.

Drenthe en Groningen

- In week 33 overleden in Drenthe 122 mensen. Dat zijn er 26 meer dan gemiddeld in de weken er voor.
- In week 33 overleden in Groningen 126 mensen. Dat zijn er 29 meer dan gemiddeld in de weken er voor.

Het CBS verwacht ook in week 34 nog oversterfte te zullen meten als gevolg van de hitte. Deze cijfers zijn nog niet compleet, maar ze liggen naar verwachting lager dan in week 33.

Verschillen per regio

In week 33 overleden in Nederland 3.172 mensen. Dat zijn er 505 meer dan gemiddeld in de weken er voor (+19 %). De oversterfte is niet in alle regio's even groot.

- West-Nederland: +25 %
- Noord-Nederland: +20 %
- Oost-Nederland: +19 %
- Zuid-Nederland: +7 %

In Zuid-Nederland waren al veel mensen overleden door corona

In het Zuiden is de oversterfte door de hittegolf relatief laag. Dat komt wellicht doordat een relatief groot aantal mensen hier al was overleden aan Covid-19.

Over het algemeen geldt voor sterftecijfers dat perioden van oversterfte worden gevolgd door perioden van ondersterfte.

Leeftijd en zorgbehoefte

In week 33 overleden 343 mensen van 80 jaar en ouder. Dat is 23 procent meer dan gemiddeld in de weken er voor. Van deze 80-plussers maakten er 290 gebruik van de Wet langdurige zorg.

- Onder de 65- tot 80-jarigen lag de sterfte 11 procent hoger (94 mensen)
- Onder de 50- tot 65-jarigen lag de sterfte 23 procent hoger (65 mensen)
 

Onder de mensen beneden de 50 jaar trad geen oversterfte op.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu