Dit gaan ouders merken van landelijke staking in kinderopvang

FNV organiseert op donderdag 8 juli een landelijke stakingsdag in de kinderopvang. De vakbond stelt dat medewerkers woest zijn over het cao-akkoord dat deze week werd gesloten. Vijf vragen over de acties en wat ouders ervan gaan merken.

Foto:

Foto: ANP

Waarom wordt er gestaakt?

Belangrijkste reden is de oplopende werkdruk, maar directe aanleiding voor het landelijke karakter is het cao-akkoord dat vakbond CNV deze week met werkgevers sloot. Vakbond FNV onderhandelde in een eerder stadium ook mee, maar liep van tafel omdat er niet genoeg zou gebeuren aan het aanpakken van de werkdruk.

De 108.000 werknemers in de kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang krijgen nu dus wel een loonsverhoging van 3%, maar aan de belangrijkste problemen is in de ogen van FNV nog niks gebeurd.

Hoe zit dat met die werkdruk?

Medewerkers klagen dat ze steeds meer tijd kwijt zijn met rapportages en het voldoen aan steeds hoger wordende kwaliteitseisen. Het gaat vooral om ’niet-groepsgebonden’ taken, waardoor ze minder tijd hebben voor de kinderen, zoals het doen van de afwas of de bedden verschonen. Ook zou het contact met ouders steeds intensiever en tijdrovender zijn.

CNV en werkgeversorganisaties BK en BMK erkennen die problemen ook, maar roepen de politiek op om met oplossingen te komen. Volgens FNV kan dat nog jaren duren, terwijl er op korte termijn in de cao al veel geregeld kan worden.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Op 8 juli is een landelijke stakingsdag, waarvan de locatie nog niet bekend is. Hoeveel medewerkers daar aan mee zullen doen, is nog niet duidelijk. Volgens FNV hebben 35 organisaties zich aangemeld voor de staking op 1 juli, wat betekent dat een of meerdere medewerkers van zo’n locatie actie gaan voeren.

Voor 8 juli moet nog blijken om hoeveel mensen het gaat, stakers kunnen zich daar nog voor aanmelden. FNV rekent op flink animo, maar wil niet zeggen hoeveel medewerkers FNV-lid zijn. Er werken in totaal zo’n 108.000 mensen in de kinderopvang, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang.

Wat merk ik als ouder hiervan?

Dat verschilt per locatie. Op sommige plekken zullen locaties volledig sluiten, verwacht FNV. Op andere vestigingen zullen er hooguit een paar medewerkers meedoen of helemaal niemand.

De locaties die meedoen gaan de ouders informeren. Er gaan in Nederland ruim 800.000 kinderen naar een vorm van opvang.

Het rommelt al langer rond de kinderopvang. Wat is daar aan de hand?

Werkgevers, vakbonden en politieke partijen vinden dat het huidige stelsel van kinderopvang op de schop moet. Het is te duur, ingewikkeld en niet voor genoeg ouders toegankelijk, concludeerde de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs in een rapport.

De toeslagenaffaire heeft bovendien voor een forse deuk in het vertrouwen bij ouders gezorgd. Het nieuwe kabinet zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid met plannen komen om de problemen aan te pakken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu