Deze termen moet je weten om de stikstofdiscussie te volgen

Foto: Carolien van Oijen|Unsplash

Johan Remkes heeft een 'constructief gesprek' gehad met de boeren en het kabinet. Ze zijn het bijvoorbeeld eens dat de nadruk in het stikstofdebat verlegd moet worden van 'depositie' naar 'emissie'. Wat bedoelt hij daarmee? Een uitleg van het ambtelijk jargon.

De stofjes

Nieuws

menu