Er sterven plots veel pimpel- en koolmezen, maar niet aan corona

In Nederland zijn de afgelopen maanden veel pimpelmezen en koolmezen ziek geworden en gestorven. Sommigen hadden mogelijk een longontsteking, maar ze waren in elk geval niet besmet met het coronavirus. Ook jonge meesjes stierven in nestkasten, mogelijk door gebrek aan voedsel.

Pimpelmees.

Pimpelmees. Foto: Shutterstock

Het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht heeft in de eerste vier maanden meldingen gekregen van bijna honderd zieke en 150 tot 175 dode mezen. ,,Het is meer dan we in voorgaande jaren vermeld kregen in de eerste vier maanden van het jaar”, aldus het instituut. De meeste meldingen komen uit Gelderland en Noord-Brabant. In Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland sterven minder mezen.