Gezondheidsraad: 'Meer onderzoek nodig naar de risico's van 5G'

De Gezondheidsraad adviseert de Tweede Kamer door te gaan met het uitrollen van het 5G-netwerk, maar de blootstelling wel goed in de gaten te houden. Foto: ANP

In een advies aan de Tweede Kamer zegt de Gezondheidsraad dat er meer onderzoek nodig is naar de gezondheidsrisico's van 5G. De raad zegt dat er vooralsnog geen reden is het uitrollen van het netwerk stil te leggen, maar adviseert wel de blootstelling in de gaten te houden.

Omdat er veel zorgen zijn in de samenleving over de invloed van het 5G-netwerk op de gezondheid, heeft de Tweede Kamer de Gezondheidsraad gevraagd onderzoek hiernaar te doen. De raad zegt echter nog geen definitief antwoord op deze vraag te kunnen geven omdat er nog geen onderzoeken bestaan naar de invloed op de gezondheid van (langdurige) blootstelling aan het nieuwe netwerk. 

Om uitspraken te doen over de gezondheidsrisico's moet er ten eerste onderzocht worden op welk niveau van blootstelling er gezondheidsschade kan optreden bij mensen. Hier doet de WHO momenteel onderzoek naar. Ten tweede is het nodig om te weten voor hoeveel blootstelling aan elektromagnetische velden het 5G-netwerk zorgt. Omdat 5G nog maar deels in gebruik is genomen, is dit nog niet bekend, aldus de raad. 

Kanker en vruchtbaarheid

Omdat er nog geen sluitend bewijs is dat het 5G-netwerk invloed heeft op de gezondheid, is het adviesorgaan nagegaan of elektromagnetische velden van 5G ‘potentie hebben om de gezondheid te schaden’. In het rapport is te lezen dat het niet waarschijnlijk is dat blootstelling aan 5G samenhangt met het optreden van kanker, verminderde mannelijke vruchtbaarheid, slechtere zwangerschapsuitkomsten of geboorteafwijkingen. Echter is dit ook niet uit te sluiten. 

Naast het advies om de blootstelling voor, tijdens en na de uitrol in de gaten te houden, pleit de commissie daarom ook voor meer onderzoek naar de samenhang tussen 5G-frequenties en de bovengenoemde ziektes. Bovendien adviseert de raad een frequentieband van 26 GHz niet in gebruik te nemen omdat er nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van blootstelling aan die frequentie. 

Zendmasten

Afgelopen voorjaar werd in een paar weken tijd brand gesticht bij tientallen zendmasten in Nederland. Een 34-jarige man uit Groningen werd aangehouden voor het in de brand steken van een zendmast in de stad.

Tegenstanders van het 5G-netwerk worden in verband gebracht met de branden. Bij de op 5 april afgebrande zendmast in Liessel stond de tekst ‘Fuck 5G’. Actievoerders zijn bang dat de straling van de masten schadelijk is voor de gezondheid en milieu.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu