Gezondheidsraad: kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten gevaccineerd kunnen worden

Foto: ANP

Gezonde kinderen van 5 tot en met 11 jaar moeten gevaccineerd kunnen worden tegen corona. Dat adviseert de Gezondheidsraad vrijdag aan minister De Jonge (Volksgezondheid). Het ligt voor de hand dat hij het advies overneemt.

Volgens de raad verloopt corona bij de meeste kinderen in deze leeftijdsgroep weliswaar zeer mild, maar kan het voor een kleine groep ernstig aflopen. Bovendien bestaat de kans op een ernstige ontstekingsreactie in de vitale organen (MIS-C), waarvoor ziekenhuis- of zelfs ic-opname nodig is. De raad schat in dat het kan gaan om 100 tot 150 gevallen MIS-C en stelt dat het aannemelijk is dat vaccinatie dit kan voorkomen, wat het belangrijkste argument is.

Daarnaast wijst de organisatie erop dat kindervaccinatie ook een indirect gezondheidsnadeel kan verminderen. Als zij zich laten prikken, is de kans op schoolsluitingen, beperkingen in het sporten of minder sociale contacten kleiner. Want dergelijke maatregelen kunnen weer leiden tot een slechtere (mentale) gezondheid, een mindere sociaal-emotionele ontwikkeling en tot leerachterstanden. Vaccinatie kan dit in ieder geval deels voorkomen, stelt de organisatie. „Al is niet te zeggen in welke mate.”

Wel is duidelijk dat de werkzaamheid van het vaccin bij kinderen vergelijkbaar is met die bij adolescenten en jong-volwassenen (90,7 procent).

 

Beperkte nadelen

Tegenover de gezondheidswinst staan relatief beperkte nadelen, vindt de raad. De meeste kinderen zullen na vaccinatie kortdurend last hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of koorts. De kans op zeldzame bijwerkingen als myocarditis (ontsteking van de hartspier) is volgens de raad zeer laag,

De organisatie wijst op een EMA-onderzoek waaruit blijkt dat myocarditis na een Pfizer-prik bij 12- tot 29-jarigen 1 keer per 40.000 gevallen voorkomt, terwijl de incidentie bij een corona-infectie ongeveer 1 op de 5000 bedraagt. De kans op myocarditis bij jongere kinderen lijkt nog kleiner, omdat de dosering ongeveer een derde van die van 12- tot 17-jarigen en volwassenen is. Uiteindelijk weegt de gezondheidswinst daarmee op tegen de mogelijke bijwerkingen voor het individuele kind, stelt de raad.

 

Wel benadrukt de Gezondheidsraad dat het belangrijk is dat er begrijpelijke informatie komt voor ouders en kinderen en dat alle vormen van drang vermeden worden. De organisatie vindt bovendien dat de keuze om al dan niet gebruik te maken van het vaccinatieaanbod niet mag leiden tot uitsluiting van school of sociale uitsluiting van kinderen.

De Europese geneesmiddelenautoriteit EMA oordeelde twee weken geleden al dat ook de vaccinatie van gezonde kinderen meer voordelen dan nadelen met zich meebrengt. Vorige week bracht de Gezondheidsraad een positief advies uit over de vaccinatie van kinderen tussen de 5 en 11 jaar met een onderliggende aandoening en een verhoogd risico bij besmetting met corona.

Nieuws

menu