Nieuwe ministers voor natuur en armoede, Groningen krijgt eigen staatssecretaris

Mark Rutte staat vrijdagmiddag de pers te woord na het eerste gesprek in zijn rol als formateur met de fractievoorzitters van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Foto: ANP/Bart Maat

Er komt een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof bij het ministerie van Landbouw en op het ministerie van Sociale Zaken komt een minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen. ‘Probleemdossier’ Groningen krijgt een eigen staatssecretaris.

Op het ministerie van Sociale Zaken verdwijnt de staatssecretaris. Dat heeft Mark Rutte aangekondigd na zijn eerste overleg als formateur met de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Eerder werd al bekendgemaakt dat er een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en voor Klimaat en Energie komt. In totaal komen er twintig ministers en negen staatssecretarisse n.

Geen afspraken over man-vrouwverdeling

Het is niet zeker dat het nieuwe kabinet voor de helft uit mannen en voor de helft uit vrouwen bestaat, aldus Rutte. Volgens hem zijn hier geen afspraken over gemaakt. „Ik heb geen bezwaar tegen een kabinet van alleen vrouwen. Het moeten uiteraard goede kandidaten zijn.”

Het huidige demissionaire kabinet waar Rutte leiding aan geeft, bestaat uit meer mannen dan vrouwen. Het nieuwe kabinet zal een ,,goede mix’’ worden van jong en oud, man en vrouw, autochtoon en allochtoon, stelde Rutte. Toch zijn ook daar ,,geen harde afspraken over gemaakt’’. Het nieuwe kabinet zal wel diverser zijn, schatte Rutte in.

Volgens Rutte is er geen sprake van dat het moeilijker is dan normaal om mensen te vinden die bewindspersoon willen worden. Ook niet nu in de afgelopen kabinetsperiode meerdere bewindspersonen oververmoeid zijn afgehaakt of kampen met serieuze bedreigingen. „Dat is niet anders dan andere jaren. Ik merk dat mensen van naam en faam bereid zijn die verantwoordelijkheid op te nemen”, stelt Rutte.

Staatssecretaris voor Mijnbouw

Dat geldt volgens hem ook bij ‘probleemposten’ als de nieuwe coronaminister, de staatssecretaris voor Toeslagen of de nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw, die het Groningen-dossier moet oppakken. Rutte: „Dat zijn ook mensen die worden ingehuurd om een probleem op te lossen. Ik denk dat er ook veel steun is vanuit Kamer en samenleving om te zorgen dat ze ruim baan krijgen.”

De 29 posten zijn inmiddels al grotendeels onder de partijen verdeeld, zegt Rutte. „Daar hebben we een vergaand besluit over genomen, maar daar kan iets aan veranderen in de komende weken.” Hij wil nog niet zeggen hoe die verdeling eruitziet, en ook niet over wie in het nieuwe kabinet komen. Rutte rept enkel van bewindspersonen ,,die zullen doorgaan, maar ook veel nieuwe gezichten’’.

Nieuws

menu