Haagse bronnen: avondlockdown blijft na 18 december. En dit zijn de mogelijke versoepelingen van maatregelen tijdens kerst

Het kabinet staat mogelijk meer bezoek toe tijdens de feestdagen. Foto: Shutterstock

Het kabinet zit in zijn maag met corona tijdens de kerstperiode. Het lijkt erop dat de avondlockdown vanaf 19 december wordt verlengd, ook tijdens de feestdagen. Daar staat tegenover dat tijdens de kerstdagen waarschijnlijk het dringende advies om thuis niet meer dan vier mensen te ontvangen tijdelijk wordt versoepeld.

Dat melden ingewijden. In het kabinet gaan stemmen op om ook de horeca tijdens de kerstdagen wat lucht te geven, maar daarvoor lijkt de huidige stand van de epidemie te risicovol. De besmettingspiek vlakt weliswaar af, maar op een te hoog niveau. In de ziekenhuizen is de toestroom gestabiliseerd, maar is de druk eveneens nog te hoog.

Om speelruimte te scheppen voor enige versoepelingen met kerst ligt intussen de verlengde kerstvakantie voor scholen nog steeds op tafel. Onderwijsminister Slob ziet het niet zitten, omdat een week meer vakantie een week minder school betekent. Met de grote leerachterstanden van de vorige schoolsluitingen in het achterhoofd is dat volgens hem onwenselijk.

Het OMT vindt dat het kabinet wel moet nadenken over een verlengde kerstvakantie, vooral omdat op basisscholen veel besmettingen plaatsvinden die doorsijpelen naar ouders en grootouders.

De avondlockdown blijft van kracht

Tijdens de laatste persconferentie eind november kondigden premier Rutte en coronaminister De Jonge de zogenoemde ’avondlockdown’ aan: na 17 uur is in alles gesloten, met uitzondering van essentiële winkels en voorzieningen - zoals supermarkten en tankstations.

Dat maatregelenpakket geldt nog tot en met 18 december. Over wat daarna gebeurt moet nog een knoop worden doorgehakt. „Het kan zijn dat de maatregelen doorlopen tot in de kersttijd,” waarschuwde Rutte toen al. Vrijdagochtend vergadert het kabinet erover. Dinsdag neemt het een besluit, ook over het invoeren van de coronapas in niet-essentiële sectoren.

Meer bezoek tijdens de feestdagen

Het kabinet speelt nu met de gedachte om de bezoekersaantallen thuis te verruimen van vier naar acht mensen. Daarmee heeft men de ruimte om alsnog bij elkaar te komen voor het kerstdiner, een vrijheid waarvan het kabinet verwacht dat mensen die zichzelf sowieso zullen permitteren. De horeca moet dan ’s avonds tijdens de feestdagen wel gesloten blijven, zoals ook nu het geval is.

Nieuws

Meest gelezen

menu