Ongeveer een half miljoen Nederlanders verliezen begin februari hun groene vinkje

Het gaat om mensen die niet op tijd een boosterprik hebben gehaald. ANP

Zo’n half miljoen Nederlanders zullen hun coronapas begin februari verliezen omdat hun prik volgens aangescherpte regels verloopt, schat coronaminister Ernst Kuipers in. Het gaat om mensen die niet op tijd een boosterprik hebben gehaald, en daardoor niet meer automatisch gebruik kunnen maken van het coronatoegangsbewijs (ctb).

Het ministerie maakt deze raming op basis van het aantal mensen dat langer dan 270 dagen geleden hun eerste prikken heeft gehad, het aantal boosters dat al is gezet en het aantal mensen dat positief is getest. Op basis van die berekening krijgen „maximaal 540.000 mensen begin februari te maken met een ctb dat op basis van vaccinatie vervalt”, schrijft Kuipers maandag in antwoord op Kamervragen.

Het ministerie besloot eerder om de geldigheidsduur van het vaccinatie- en herstelbewijs in te korten. De geldigheid van het herstelbewijs wordt teruggebracht naar 180 dagen, terwijl de geldigheid van het coronatoegangsbewijs op basis van vaccinatie op 270 dagen wordt vastgesteld. Voor wie een boosterprik heeft gehaald, geldt vooralsnog een onbeperkte termijn.

Coronawet

Dinsdag debatteert de Kamer wederom over het verlengen van de tijdelijke coronawet, waaronder ook het coronatoegangsbewijs valt. Het is de vierde keer dat de wet verlengd zou worden. Kamerleden Pieter Omtzigt en Fleur Agema (PVV) hebben Kamervoorzitter Vera Bergkamp maandagavond verzocht om tijdens dat debat ook de beperking van de geldigheidsduur van de coronapas formeel te behandelen. Ze vinden daarbij de fracties van SP, PvdA, GL, PvdD, FvD, SGP, JA21, Groep-Van Haga, DENK, en BBB achter zich. Officieel zijn er meer dan 50 Kamerleden nodig om zo’n formele behandeling te bewerkstelligen en dat aantal wordt hiermee ruim gehaald.

,,Afgezien van de principiële bezwaren tegen het coronatoegangsbewijs, kan de minister niet zomaar van de een op de andere dag een half miljoen mensen duperen,’’ zegt Omtzigt, die de prompt ingeperkte geldigheidsduur van de coronapas typeert als ‘onbehoorlijk bestuur’.

’Helderheid’

Het kabinet wil de coronapas met de inperking van de geldigheidsduur gelijktrekken met de regels die gelden voor het Europese coronacertificaat (DCC), waarmee burgers door de EU kunnen reizen. De reden dat dit zo wordt overgenomen, is vooral om ’helderheid voor de burger’ te verschaffen, wordt meermaals benadrukt.

Eerder bleek dat er een specifieke groep is die lijdt onder de inperking van de geldigheid van de QR-code, namelijk jongeren tussen de 13 en 17. Zij mogen nog geen boosterprik halen. Zij vormen dan ook een uitzondering bij de ingeperkte geldigheidsduur: voor hen blijft het groene vinkje vooralsnog onbeperkt geldig, ook wanneer ze langer dan 9 maanden geleden gevaccineerd zijn.

Kuipers zei eerder tijdens een coronadebat advies van de Gezondheidsraad te willen inwinnen over het bijprikken van 18-minners met een booster. Dat advies wordt ergens in februari verwacht.

Nieuws

menu