Hangen ze al bij jou? Vanaf 1 juli is de rookmelder op iedere etage verplicht: vijf vragen over deze nieuwe wet

Rookmelder. FOTO SHUTTERSTOCK

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht om minstens een rookmelder per verdieping in huis te hebben. De brandweer roept in de campagne Check - Koop - Plak op er gehoor aan te geven. De wettelijke verplichting gaat in door een aanpassing aan het Bouwbesluit.

Waarom worden de melders verplicht?

Tijdens een brand worden mensen van rook niet wakker, terwijl iemand gemiddeld maar drie minuten heeft om buiten te komen. De meeste slachtoffers van woningbranden vallen dan ook door het inademen van rook. Bovendien kan schade beperkt worden doordat een melder snel waarschuwt. Hierdoor zijn slachtoffers sneller buiten, kan de brandweer sneller ingeschakeld worden en loopt de brand waarschijnlijk beter af.

Waar moet de melder hangen?

Op iedere verdieping moet een melder hangen maar uit een vragenlijstje die mensen in kunnen vullen op www.rookmelders.nl komt vaak het advies meer op te hangen. Dat wordt bijvoorbeeld aangeraden als er meerdere dichte slaapkamers zijn. In studentenhuizen is het straks zelfs verplicht op elke kamer een rookmelder op te hangen. Uitzonderingen zijn volgens de aanpassing van het Bouwbesluit een zolder of kelder waar niet in gewoond wordt. De huidige rookmelders hebben een plakker aan de achterkant waardoor deze makkelijk te bevestigen is.

Wie is verantwoordelijk?

In het geval van een huurhuis moet de verhuurder de melders plaatsen, de huurder moet dan ook meewerken met de plaatsing. Maar ook de huurder kan verantwoordelijk gehouden worden wanneer de batterijen niet tijdig verwisseld zijn of aangesproken worden op de controle van de melders.

Hoe wordt de verplichting gehandhaafd?

Van een hele strenge handhaving is geen sprake: gemeenten en verzekeraars mogen zelf weten of ze in de toekomst de rookmelderverplichting handhaven. Wel is het mogelijk dat veiligheidsregio Fryslân tijdens brandveiligheidsdagen er extra aandacht voor zal vragen. Wanneer een rookmelder ontbreekt, is er vanaf 1 juli volgens de wet sprake van een ‘gebrek’, dat moet de verhuurder dan herstellen. Ook is er kans op een boete die vanuit de gemeente opgelegd kan worden. De gemeente Leeuwarden heeft al aangegeven niet actief te zullen handhaven maar zegt wel dat er tijdens reguliere controles bij huiseigenaren op gelet zal worden.

Hoeveel gaat dat kosten?

De kosten van een rookmelder beginnen vanaf 16 euro, de gemiddelde melder gaat zo’n tien jaar mee. Ze zijn vooral te koop in elektronicawinkels, bouwmarkten of online.

Nieuws

menu