Het aantal inbraken, geweldsmisdrijven en seksuele delicten in Drenthe en Groningen neemt af. Dit zijn de cijfers in jouw gemeente

Het aantal inbraken en geweldsmisdrijven is vorig jaar ook in Drenthe en Groningen afgenomen. Beeld: Shutterstock/DVHN

Het aantal inbraken, geweldsmisdrijven en seksuele delicten in ons land is vorig jaar flink afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook in Drenthe en Groningen is sprake van een daling.


Relatief veel inbraken in Midden-Groningen en Westerveld

In de provincie Groningen noteerde de gemeente Midden-Groningen relatief gezien de meeste inbraken (3,9 per 1.000 huishoudens). In Drenthe is de gemeente Westerveld koploper (3,5 per 1.000 huishoudens). Het landelijk gemiddelde is 2,9.

Westerwolde, Veendam en Assen kennen relatief veel geweld

Het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele misdrijven in Drenthe en Groningen daalde van iets meer dan 4.500 naar ruim 4.100.

In de provincie Groningen noteren Westerwolde en Veendam de meeste gewelds- en seksuele misdrijven (5,8 per 1.000 inwoners). In Drenthe is dat Assen (5,2 per 1.000 inwoners). Het landelijk gemiddelde is 4,3.

Het aantal inbraken daalt gestaag

Het aantal woninginbraken in ons land is de afgelopen tien jaar met 75 procent gedaald tot 23.500 duizend inbraken. Bij ongeveer 1 op de 10 inbraken vond de politie een verdachte.

De gemeenten waar in 2021 relatief het vaakst werd ingebroken liggen bijna allemaal in de provincie Utrecht en in het Gooi. In Zeist vonden relatief de meeste woninginbraken plaats, meer dan 8 per 1.000 huishoudens.

Ook het aantal gewelds- en seksuele delicten neemt af

Sinds 2012 is het aantal geregistreerde gewelds- en seksuele delicten met 31 procent gedaald tot 76.000. Vorig jaar registreerde de politie 4,3 gewelds- en seksuele delicten per 1 000 inwoners. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam was dit aantal bijna dubbel zo hoog. Het aantal verdachten van gewelds- en seksuele misdrijven daalde het afgelopen jaar met 11 procent.

Corona beïnvloedt de cijfers

Het CBS heeft geen onderzoek gedaan naar het verband tussen corona en criminaliteit, maar noemt het aannemelijk dat de misdaadcijfers in 2020 en 2021 zijn beïnvloed door de coronamaatregelen. Het thuiswerken en de beperkte uitgaansmogelijkheden verkleinden bijvoorbeeld de kans op woninginbraak. In vergelijking met 2020 is het aantal geregistreerde verdachten van woninginbraak met 24 procent gedaald.

Nieuws

menu