In Drenthe en Groningen staan wij massaal achter de strenge maatregelen van het kabinet, maar wij maken ons ook steeds meer zorgen

We steunen de strenge coronamaatregelen en accepteren het mondkapje, maar we vinden dat de horeca te hard wordt geraakt. Foto: ANP

De inwoners van Drenthe en Groningen staan massaal achter de strenge coronamaatregelen van het kabinet. Dat blijkt uit de vierde editie van de DvhN Corona Enquête. Tegelijkertijd maken we ons steeds meer zorgen over de opmars van het virus.

Naarmate de crisis langer duurt groeit onze ongerustheid. Dit voorjaar maakte 1 op de 10 mensen in Drenthe en Groningen zich zorgen over de uitbraak. Nu zijn dat er 3 op de 10.

Eén op de 5 ondervraagden is bang tot zeer bang om besmet te raken. Die angst wordt voornamelijk gevoed door hoge leeftijd en onderliggende gezondheidsklachten. Bijna de helft van de mensen vreest dat er straks geen intensive care bed beschikbaar is als je het nodig hebt. In juni was dat minder dan een derde.

In hoeverre maakt u zich zorgen over de uitbraak van het coronavirus? %
Veel zorgen 29
Zorgen 40
Enigszins zorgen 20
Geen zorgen 11

We staan massaal achter het kabinet

De groeiende ongerustheid leidt er toe dat wij ons massaal achter de strenge coronamaatregelen van het kabinet scharen. Maar liefst 4 op de 5 mensen staan achter dit beleid. We moeten ons aan de regels houden, vinden we in grote meerderheid. De discussie over de maatregelen komt wel na de crisis.

Het mag nog wel iets strenger

Bijna de helft van de mensen vindt zelfs dat het nog wel wat strenger mag. Daar tegenover staat een groep critici (17 procent) die vindt dat de regering ons land verandert in een politiestaat.

Hoeveel begrip heeft u voor de strengere coronamaatregelen? %
Veel begrip 58
Begrip 21
Een beetje begrip 8
Geen begrip 13

Kabinet krijgt het rapportcijfer 5,4

De massale steun voor de strenge maatregelen laat onverlet dat er ook onvrede is. Het kabinet krijgt slechts een rapportcijfer 5,4 voor het coronabeleid van de afgelopen drie maanden.

Kritiek is er bijvoorbeeld op het testbeleid en het bron- en contactonderzoek. Dat had beter gemoeten, zegt ruim de helft van de mensen. Dan had het kabinet nu niet zo hard op de rem hoeven trappen.

Eén op de 5 Drenten en Groningers heeft zich inmiddels laten testen. Het overgrote deel had de uitslag binnen twee dagen. Er zijn ook mensen die wel klachten hadden, maar zich niet lieten testen (8 procent). Hun belangrijkste afweging om de teststraat te mijden: ,,Ik dacht dat ik geen corona had, maar iets anders.’’

De strenge toon boezemt vertrouwen in: ophouden met polderen!

Of de bestrijding van de crisis ook de komende periode in goede handen is bij het kabinet? Iets minder dan de helft van de Drenten en Groningers gelooft er nog wel in. Vooral de strengere toon boezemt vertrouwen in. Ophouden met polderen, wees duidelijk en rechtlijnig, zo luidt het devies.

Wij geven onszelf een rapportcijfer 7,8 voor ons gedrag

Door de tweede golf houden we ons nu beter aan de coronamaatregelen dan in de zomer. Toen gaven we onszelf een rapportcijfer 7,6 voor ons gedrag. Nu geven wij onszelf een 7,8. Toch zijn we niet meer zo braaf als tijdens het begin van de crisis. In mei gaven we onszelf nog een 8,7. Net als tijdens de vorige peilingen zijn het vooral die andere lui die het veel minder goed doen dan wij zelf: de mensen om ons heen geven we een 6,2 voor hun gedrag.

Eigen schuld dikke bult, maar de horeca wordt te hard geraakt

Driekwart van de ondervraagden vindt dat we de tweede golf aan onszelf hebben te danken. Maar de horeca wordt onevenredig hard geraakt door de strenge maatregelen, vindt twee derde van de mensen. De alcoholklok die ’s avonds geldt kan rekenen op brede steun. Slechts een kwart is daar tegen.

Die routekaart van het kabinet zien we wel zitten

Een ruime meerderheid van de Drenten en Groningers vindt de routekaart een goed initiatief om meer duidelijkheid te scheppen. Zo’n routekaart biedt perspectief, zeggen zij: je weet iets beter welke maatregelen je kunt verwachten. Het kabinet moet er zo weinig mogelijk van afwijken.

Het mondkapje rukt op

Het ooit zo gehate mondkapje is inmiddels gemeengoed geworden. Maar liefst 2 op de 3 ondervraagden zeggen zo’n snuitmaskertje te dragen in openbare binnenruimtes. In juni was dat nog maar 3 procent. Een overgrote meerderheid is voor de wettelijke verplichting waar het kabinet aan werkt. Maar om nou ook in de buitenlucht zo’n kapje op te zetten? Nee, dat gaat de meeste Drenten en Groningers te ver.

Wanneer zijn we van het virus af?

Nou, voorlopig nog niet, als we de Drenten en Groningers mogen geloven. Meer dan 4 op de 10 mensen denken dat we het virus op z’n vroegst ná de zomer van 2021 in de greep hebben. Slechts 2 procent denkt dat het dit jaar nog lukt en 14 procent vreest dat we het coronavirus nooit onder controle zullen krijgen.

Tot slot nog enkele cijfers op de rijtje

In hoeverre bent u het eens met deze stellingen? % eens
De horeca wordt door de nieuwe sluiting onevenredig hard geraakt 63
Het kabinet had nog strengere maatregelen moeten nemen 44
Wij hebben de tweede golf te danken aan ons eigen gedrag 75
De routekaart biedt de samenleving meer duidelijheid 66
Ik beperk mijn thuisbezoek tot maximaal 3 gasten 57
Ik draag (soms) een mondkapje in publieke binnenruimtes 84
Ik ben voor een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes 71
Ik ben voor een mondkapjesplicht in publieke buitenruimtes 12
Ik verwacht dat de coronacrisis voor mij financiële gevolgen krijgt 33
Ik ben bang dat Nederland in een recessie komt 45
We hebben het virus pas na de zomer van 2021 onder controle 43

Dit is de vierde editie van de DvhN Corona Enquête
- De eerste aflevering kun je hier teruglezen.
- De tweede aflevering staat hier .
- En hier vind je deel drie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu