In beeld: De kerstcatastrofe van 1717

Het is kerstnacht 1717. Een zuidwesterstorm die al dagen aanhoudt, draait in enkele uren naar het noordwesten.

Een opgestuwde watermassa beukt tegen de dijken van de Waddenkust. Vlak na middernacht gaat het mis: De dijken breken. De Kerstvloed is een feit.