Jeugddetentie en taakstraf geëist tegen jongste verdachte dodelijke steekpartij Roan Brilstra uit Drachten, nog geen eis tegen oudste verdachte

Het gedenkteken ter nagedachtenis aan Roan Brilstra. Foto: Jilmer Postma

Het Openbaar Ministerie acht het bewezen dat de 16-jarige verdachte uit Gorredijk op 22 december 2019 de toen 15-jarige Roan Brilstra neerstak in Drachten. De 14-jarige andere verdachte uit Drachten is medeschuldig, vindt de officier van justitie. Tegen hem is jeugddetentie en een taakstraf geëist. De eis voor de 16-jarige uit Gorredijk volgt in juni.

Dat bleek tijdens de behandeling van de strafzaak tegen beide verdachten, donderdag voor de kinderrechter. Omdat de verdachten minderjarig zijn, was de zitting niet openbaar.

Mes als dreigement

De 15-jarige Roan Brilstra werd eind december in het centrum van Drachten neergestoken na een confrontatie tussen vier jongens. De twee verdachten waren volgens de officier van justitie op rooftocht door Drachten. Ze wilden in het centrum van Drachten mensen beroven. Ze namen een mes mee waarmee ze eventueel slachtoffers mee konden intimideren.

In het centrum poogden ze Roan Brilstra en een vriend te beroven. De beroving leverde niets op, maar volgens verklaringen bij de politie hadden ze het vermoeden dat de jongens ,,misschien wel wraak zouden kunnen gaan nemen'', aldus het Openbaar Ministerie. ,,Hij (de verdachte, red.) kiest er echter niet voor om deze mogelijk toekomstige confrontatie uit de weg te gaan door Drachten te verlaten en terug naar huis te gaan.''

Niet veel later komen de vier jongens elkaar weer tegen en volgt een confrontatie. ,,Uit niets blijkt dat de verdachten niet konden weglopen of dat dit niet van hen mocht worden verwacht. De aanval was niet zodanig dat er geen enkele uitweg was voor hen. Ze hadden de confrontatie moeten ontlopen'', aldus het Openbaar Ministerie. Ook hebben beide verdachten niets gedaan om de confrontatie te onlopen. De officier van justitie is van oordeel dat er geen ,,noodsituatie was'' en ,,dus ook geen noodzaak tot verdediging''.

Mes ging van hand tot hand

Het meegebrachte mes door de 14-jarige verdachte uit Drachten is tijdens de tocht door Drachten meerdere keren van hand tot hand gegaan tussen de twee verdachten. Uiteindelijk stak de 16-jarige jongen uit Gorredijk Roan Brilstra neer. Het OM: ,,Als jij een mes meeneemt en het vervolgens ook nog afgeeft om te gebruiken dan ben jij ook medeverantwoordelijk voor wat er vervolgens met het mes wordt gedaan en de gevolgen van het gebruik van het mes.”

Over dat mes, zegt het OM: ,,Het is tegenwoordig onder de jeugd de normaalste zaak om messen mee te nemen de straat op onder het mom van zelfverdediging. Dit is echter volstrekt niet normaal en ook levensgevaarlijk. Wanneer je het mes dan ook nog afgeeft aan een ander dan is het risico dat daar ongecontroleerd mee om wordt gegaan nog groter dan wanneer het in eigen beheer blijft.''

Medeplichtig

De 14-jarige jongen uit Drachten wordt door het OM gezien als medeplichtig. De officier eiste tegen hem 255 dagen jeugddetentie, waarvan 200 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar met aftrek van voorlopige hechtenis. Ook eist de officier een werkstraf van 100 uur. Ook worden 'bijzondere voorwaarden' geëist, zoals een social mediaverbod. Daarnaast vraagt de officier de rechter om de jongen te verplichten om de nabestaanden van Roan Brilstra een schadevergoeding te betalen. De uitspraak is op 11 juni.

De zitting tegen de 16-jarige jongen uit Gorredijk wordt hervat op 24 juni.

Niet openbaar

De zitting van bij de kinderrechter was niet openbaar. De kinderrechter behandelt voornamelijk verdachten tussen de 12 en 18 jaar. Als de kinderrechter een straf oplegt, doet de rechter dat vaak op grond van het jeugdstrafrecht. De kinderrechter kan er bij jongeren van 16 en 17 jaar voor kiezen om ze te bestraffen alsof het volwassenen zijn.

Bij de zitting is niet alleen de rechtbank en de verdachte aanwezig, maar ook altijd de advocaat van de verdachte. Net als de verdachte zijn ook de ouders verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting. Daarnaast kan ook iemand van de Raad voor de Kinderbescherming aanwezig zijn. Ook een slachtoffer of nabestaanden mogen bij de zitting zijn.

Minderjarig, dus schorsen?

Minderjarige verdachten mogen de rechtszaak vaak thuis afwachten onder bepaalde voorwaarden. Dit is bij de 14-jarige verdachte dus wel gebeurd, maar in het geval van de 16-jarige jongen uit Gorredijk heeft de rechtbank ervoor gekozen hem in hechtenis te houden. Dit deed de rechtbank vanwege het maatschappelijk belang, de geschokte rechtsorde en de ernst van het feit.

Nieuws

Meest gelezen

menu