Jonge kinderen hebben sinds corona moeite met balanceren. Motoriek basisschoolkinderen is verslechterd door lockdown.

Beeld ter illustratie. Foto: Marlies Wessels

De bewegingsvaardigheden van veel basisschoolkinderen zijn na de eerste coronalockdown vorig jaar achteruitgegaan vergeleken met voor de lockdown.

Volgens onderzoekers van het Mulier Instituut zijn bij de jongste kinderen uit groep 1 en 2 de grootste verschillen zichtbaar. Zij scoren vooral slecht op het onderdeel balanceren.

„Dit suggereert dat voor het ontwikkelen van balansvaardigheden veel bewegen belangrijk is”, aldus het sportonderzoeksinstituut. De achteruitgang in motorische vaardigheden is waarschijnlijk te wijten aan het wegvallen van georganiseerde sportactiviteiten voor basisschoolkinderen. „Zij konden niet meer bij hun sportvereniging sporten en hadden geen lessen bewegingsonderwijs meer op school”, aldus het Mulier Instituut.

Scholen vanwege pandemie dicht

Door de uitbraak van Covid-19 vorig jaar moesten basisscholen dicht. Ook was het niet toegestaan om bij de (sport)vereniging te trainen of aan competities deel te nemen.

Aanvullende ondersteuning in gymlessen

„Jonge kinderen en zwakke bewegers lijken de meest nadelige gevolgen te ondervinden, terwijl deze bij oudere kinderen en de betere bewegers niet duidelijk zichtbaar waren”, concludeert het instituut.

Volgens de onderzoekers is voor het schooljaar 2021/2022 aan te bevelen meer aandacht te besteden aan de zwakkere kinderen. „De groep zwakkere bewegers kan door een gedifferentieerd aanbod in de lessen lichamelijke opvoeding en door aanvullende ondersteuning geholpen worden.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu