Kabinet tast in buidel voor beter informatiebeheer overheid

Premier Rutte. Foto: ANP

Het kabinet is bereid flink de portemonnee te trekken om het informatiebeheer bij ministeries en uitvoeringsorganisaties beter op orde te krijgen. Hoeveel hiervoor wordt uitgetrokken is nog niet in steen gebeiteld, melden Haagse bronnen. Maar naar verwachting gaat het om vele miljoenen.

De parlementaire ondervragingscommissie die de toeslagenaffaire heeft onderzocht, concludeerde vorige maand dat het informatiebeheer bij de overheid veel beter moet. Nu kunnen Tweede Kamerleden, journalisten en zelfs rechters er niet altijd van op aan dat zij juist en volledig worden geïnformeerd.

Dat is niet altijd het gevolg van boze opzet. De manier waarop informatie bewaard wordt is vaak zo versnipperd en verouderd, dat gevraagde documenten nauwelijks te vinden zijn. Dat moet anders, erkent ook het kabinet, dat daar dan ook flink in wil investeren.

De informatievoorziening aan Kamer en pers moet ”zo ruimhartig mogelijk” zijn, zei minister-president Mark Rutte dinsdagavond laat na een extra ministerraad. Juist onder zijn bewind was daar de afgelopen jaren veel onvrede over. Vaak werden stukken deels onleesbaar gemaakt, of zelfs helemaal niet vrijgegeven.

Beterschap

Ook op dat punt zal het kabinet volgens Haagse bronnen beterschap beloven als het vrijdag met zijn officiële reactie komt op het toeslagenrapport. Het zal daarnaast opnieuw excuses aanbieden voor het leed dat de gedupeerden in de toeslagenaffaire is aangedaan.

Verder zal in de brief worden ingegaan op de manier waarop uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst met burgers omgaan. De 'menselijke maat' moet daarin terug. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de organisaties zelf, maar ook naar de wet- en regelgeving waar zij mee moeten werken. Daarnaast is er aandacht voor het tegengaan van discriminatie door overheidsinstanties.

Het kabinet benadrukt ten slotte nog maar eens de urgentie van een goed alternatief voor het toeslagenstelsel, waar te veel mensen van afhankelijk zijn. Vrijwel alle partijen hebben daar in hun verkiezingsprogramma voorstellen voor gedaan. Herziening van het stelsel zal naar verwachting na de verkiezingen een belangrijke rol spelen aan de formatietafel.

Nieuws

Meest gelezen

menu