Kabinet trekt 500 miljoen uit voor onderwijs in coronacrisis

1,5 meter in het basisonderwijs. Foto: ANP

Het kabinet trekt bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs in de coronacrisis. Er gaat onder meer 200 miljoen rechtstreeks naar studenten in hun laatste studiejaar, die vertraging oplopen door de crisis. Daarnaast gaat er 244 miljoen euro naar het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo om achterstanden in te halen.

Studenten die zich komend collegejaar weer inschrijven, maar voor eind januari 2021 afstuderen, krijgen een tegemoetkoming, die neerkomt op zo’n drie maanden les- of collegegeld. Het ministerie van Onderwijs gaat ervan uit dat deze mensen zonder de crisis deze zomer zouden zijn afgestudeerd.

Studenten in het hoger onderwijs krijgen 535 euro, mbo’ers die een bol-opleiding volgen 300 euro en mbo’ers in een bbl-opleiding combineren 150 euro. Dat geld krijgen ze, mits ze op tijd hun diploma halen, in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Studenten in het hoger onderwijs van wie de aanvullende beurs deze zomer afloopt, krijgen eenmalig 1500 euro. Mbo-studenten met een basisbeurs die zou aflopen, kunnen op 800 euro rekenen.

244 miljoen om achterstanden in te halen

Met de 244 miljoen euro moet het voor scholen en andere onderwijsaanbieders in het primair en voortgezet onderwijs en mbo mogelijk worden buiten de reguliere lessen om meer les en ondersteuning te geven aan leerlingen die achterstanden hebben opgelopen.

Voor bedrijven die stages en leerwerkbanen aanbieden aan mbo-studenten, komt ook extra geld beschikbaar, en worden bepaalde subsidies naar voren gehaald. Hier stelt het kabinet 30 miljoen voor beschikbaar.

Voor taallessen aan nieuwkomers wordt 21 miljoen uitgetrokken, om achterstanden in te halen. Het afstandsonderwijs tijdens de crisis is ”minder effectief gebleken dan voor leerlingen die de taal wel machtig zijn”, aldus het ministerie.

Nieuws

Meest gelezen

menu