De lucht maakt ons net zo ziek als roken dat doet. Zo maken we 'm schoner (en het antwoord op nog 3 vragen over luchtvervuiling)

De kennis over luchtvervuiling neemt toe. Zo wordt ook steeds duidelijker dat de schadelijke effecten groot zijn. Minder fijnstof: gaat dat lukken?

Het RIVM heeft in 2015 berekend dat langdurige blootstelling aan fijnstof, van bijvoorbeeld verkeer, het leven van de gemiddelde Nederlander met negen maanden bekort.

Het RIVM heeft in 2015 berekend dat langdurige blootstelling aan fijnstof, van bijvoorbeeld verkeer, het leven van de gemiddelde Nederlander met negen maanden bekort. Foto: Donat Sorokin

De mens vervuilt de lucht, via verkeer, industrie, landbouw. En vervuilde lucht maakt de mens ziek, bij lagere concentraties dan tot nog toe gedacht. Daarom heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de advieswaarden voor de zes belangrijkste luchtvervuilende stoffen onlangs herzien. Een advieswaarde geeft aan vanaf welke concentratie er met zekerheid risico is op gezondheidsschade. In een persbericht schrijft de WHO dat er de laatste vijftien jaar ‘een duidelijke toename in bewijs’ is van het effect van vervuilde lucht op de gezondheid.