Mensen met laag inkomen minder vaak naar de tandarts

Laagopgeleiden gaan minder vaak naar de tandarts. FOTO ARCHIEF DVHN

Mensen met een laag inkomen gaan gemiddeld veel minder vaak naar de tandarts dan mensen uit hoge inkomensgroepen. Tandartsen zijn bezorgd: hun zorg dreigt een luxe te worden.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat maandag verschijnt, blijkt een duidelijk verband tussen inkomen en tandartsbezoek.

Verschil
De samenhang is anders dan die tussen inkomen en andere vormen van zorg, stelt het CBS: mensen met een lager inkomen bezoeken juist vaker de huisarts, specialist of psycholoog dan mensen met een hoger inkomen.

De reden voor dat verschil: de kosten voor de tandarts worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen tot 18 jaar wordt tandartsbezoek wél vergoed uit de basisverzekering, en in die groep is dan ook geen verschil te zien tussen de inkomensgroepen. Jongeren tussen 12 en 16 jaar gaven in het onderzoek vrijwel zonder uitzondering (97 procent) aan in 2015 naar de tandarts te zijn geweest.

Ruim een derde van de Nederlanders ging vorig jaar naar de mondhygiënist. Ook daarop is het inkomen van invloed: van mensen met een laag inkomen ging 30 procent, voor Nederlanders met een hoog inkomen lag het percentage op 40.

'Complexe situaties'
Volgens tandartsen gaat een groeiende groep Nederlanders nooit meer naar de tandarts, tot het misgaat. ,,Dat zien we vooral in sociaal-economisch zwakkere gebieden,’’ zegt Hans Scholten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Ook onder ouderen zijn de problemen groot, zegt Scholten. ,,Zij hebben vaak complexe situaties in hun mond, en zonder goede zorg leidt dat tot grote ellende. Goed eten wordt daardoor moeilijker.’’

Volgens de SP in de Tweede Kamer moet de tandarts terug in het basispakket. ,,Vroeger kon je aan iemands gebit zien hoeveel hij verdiende,’’ zegt Kamerlid Renske Leijten. ,,Die kant gaan we nu weer op. En dat is verschrikkelijk.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
menu