Mensen met laag inkomen minder vaak naar de tandarts

Laagopgeleiden gaan minder vaak naar de tandarts. FOTO ARCHIEF DVHN

Mensen met een laag inkomen gaan gemiddeld veel minder vaak naar de tandarts dan mensen uit hoge inkomensgroepen. Tandartsen zijn bezorgd: hun zorg dreigt een luxe te worden.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat maandag verschijnt, blijkt een duidelijk verband tussen inkomen en tandartsbezoek.

Nieuws

menu