Planbureau voor de Leefomgeving: Nederland gaat klimaatdoelen nog niet halen

De kolencentrale RWE in de Eemshaven. Het wordt voor Nederland lastig om de klimaatdoelen te halen. Foto: Corné Sparidaens

Nederland ligt nog steeds niet op koers om de klimaatdoelen voor de komende jaren te behalen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijfert aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow dat de uitstoot van broeikasgassen tot 2030 met de huidige plannen zal dalen met 38 tot 48 procent ten opzichte van 1990.

In de Klimaatwet staat dat moet worden gestreefd naar een vermindering van 49 procent in dat jaar.

Nieuws

menu