Opinie: Verruim de WWZ voor invaldocenten

De flexwet maakt een systeem met invalkrachten in het onderwijs onmogelijk. Tot en met maart geldt een tijdelijke verruiming van de WWZ. Nu is het tijd voor een structurele oplossing.

Waar een griepepidemie al niet goed voor is. De griepgolf was aanleiding voor aanpak van de ketenregeling bij tijdelijke contracten in het onderwijs. Na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ontstond er namelijk een probleem met invaldocenten. De ketenregeling in de WWZ moest ervoor zorgen dat meer invallers zouden doorstromen. Waar een invaller zesmaal binnen drie jaar werkt, moest er een vast contract worden aangeboden. Ook wanneer er zesmaal een dag of uur werd ingevallen.

Gevolgen

Scholen waren dus allerminst blij met de WWZ. De inzet van invalkrachten werd zeer beperkt. De gevolgen waren de afgelopen maanden nijpend. In het ergste geval moesten scholen leerlingen naar huis sturen en werden ouders geacht opvang te regelen. Daar waar je je kind in verband met de leerplicht soms met moeite een dag eerder van school kunt halen voor de zomervakantie, werd je kroost nu naar huis gestuurd met de mededeling dat er geen juf of meester beschikbaar was.

Voor de docenten zelf was die situatie natuurlijk ook verre van ideaal, want uitval betekende dat je een klas leerlingen in de kou liet staan. Docenten durfden zich daardoor nauwelijks meer ziek te melden en gingen over alle grenzen heen. Kortom: voor alle partijen was hierdoor een meer dan onwenselijke situatie ontstaan.

Afspraken

Tot vorige maand bleven het ministerie van Algemene Zaken en de Algemene Onderwijsbond (AOB) beweren dat de invalproblematiek niet het gevolg was van de WWZ. De scholen zouden zelf deze afspraken hebben gemaakt en er was al een verruiming van drie naar zes contracten gekomen. Ook zouden de problemen opgelost moeten kunnen worden door middel van zogenaamde bindcontracten. Met een bindcontract kan een school een invaller al voor een uur per week aannemen.

De scholen gaven aan dat er geen geld is om docenten vast aan te nemen. Ze waren te snel door de mogelijkheden van de wet heen en de Tweede Kamer drong er bij de minister op aan in te grijpen.

Tichelaar

Gelukkig werd er eind november voor gekozen een zogeheten verkenner in te zetten: Jacques Tichelaar, commissaris van de Koning in Drenthe. Tichelaar kwam met de bonden en de PO-raad tot overeenstemming over een tijdelijke verruiming van de WWZ. Tijdens de maanden januari tot en met maart, oftewel de maanden waarin veelal een griepgolf plaatsvindt, mogen scholen in 2017 en 2018 onbeperkt invallers inzetten zonder dat dit contractuele gevolgen heeft. Hoewel het om een tijdelijke maatregel gaat, betreft het wel een aanpassing van de WWZ en daarmee wordt in mijn ogen toch toegegeven dat de WWZ het grootste obstakel is.

Nu op naar de volgende stap: een structurele uitzondering dan wel oplossing voor het ontstane probleem. De flexwet, oftewel de WWZ, heeft als doel dat werkgevers sneller overgaan tot een vast contract. Duidelijk is dat in het onderwijs niemand beter wordt van de ketenregeling, zelfs de vaste invallers zijn de dupe. Zij worden na zes keer niet meer gevraagd. De wet schiet daarmee het beoogde doel voorbij.

In ieder geval heeft de griep ervoor gezorgd dat het invallersprobleem (tijdelijk) is opgelost. De griep blijft ieder jaar terugkomen en is dus een structureel probleem. Hoe dan ook moet er wel een structurele oplossing komen.

Loes Dreschler is jurist arbeidsrecht bij de vakorganisatie CGMV

Nieuws

menu