Oversterfte door corona loopt op. Honderden extra sterfgevallen in Drenthe en Groningen. Dit zijn de cijfers (update)

Foto: Shutterstock

In Drenthe en Groningen zijn sinds begin augustus ruim 4.000 mensen overleden, blijkt uit cijfers van het CBS. Dat zijn er circa 450 meer meer dan je mag verwachten in deze periode van het jaar.

De oversterfte wordt volgens het CBS vrijwel zeker veroorzaakt door corona. Ook tijdens de vorige coronagolven kwam de oversterfte vrijwel volledig voor rekening van het virus.

Geen andere opvallende doodsoorzaken

Het CBS kent de doodsoorzaken over de afgelopen maanden nog niet (die komen pas later) maar ziet naast corona geen andere mogelijke oorzaken van de extra sterfte. Zo heerst er bijvoorbeeld geen griepgolf die tot extra doden leidt.

Ook landelijk is er sprake van oversterfte. Sinds begin augustus overleden bijna 8.000 mensen meer dan normaal.

Oversterfte begon in augustus

Het CBS ziet de oversterfte sinds begin augustus gestaag toenemen. Vooral de laatste weken gaat het hard. Afgelopen week (29 november tot en met 5 december) overleden circa 4.300 mensen in ons land. Dat zijn er zo’n 1.250 meer dan normaal.

Sterfte van 1 augustus tot en met afgelopen zondag


Verwachte sterfte Werkelijke sterfte Oversterfte Relatief
Nederland 50.709 58.705 7.996 16%
Drenthe 1.741 1.946 205 12%
Groningen 1.865 2.108 243 13%


CBS registreert meer doden dan het RIVM

De oversterfte die het CBS rapporteert ligt veel hoger dan het aantal coronadoden dat wordt gemeld door het RIVM.

Het RIVM registreert uitsluitend bevestigde coronadoden. Daardoor blijven de patiënten buiten beeld die niet zijn getest op het virus, maar die wel zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19.

Ook de coronadoden die simpelweg niet worden gemeld bij het RIVM blijven onzichtbaar. Besmettingen met corona kennen een meldingsplicht, maar sterfgevallen door corona kennen die plicht niet.

Opvallend groot verschil in de cijfers

Ook tijdens eerdere coronagolven waren de cijfers van het CBS hoger dan die van het RIVM, maar de verschillen waren niet zo groot als nu.

Tegenover de bijna 8.000 extra sterfgevallen die het CBS heeft genoteerd sinds 1 augustus meldt het RIVM 1.824 sterfgevallen als gevolg van corona.

Geen compleet beeld

Hoe kan het verschil zo groot zijn? In dit artikel in het Algemeen Dagblad veronderstellen deskundigen dat veel artsen de coronadoden simpelweg niet melden omdat ze het te druk hebben. Ook hebben niet alle organisaties een compleet beeld.

Registratie stopgezet

Een woordvoerder van de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde zegt in het AD dat veel verzorgingshuizen pas sinds half november weer coronadoden registreren op verzoek van het Outbreak Management Team. ,,Daar waren we mee gestopt nadat de verzorgingshuizen klaar waren met vaccineren.”

Nieuws

menu