Prinsjesdag: Zorgpremie stijgt met zes tientjes, beperkte invloed corona

De zorgpremie stijgt met zo'n 5 euro per maand komend jaar. Foto: Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

De zorgpremie gaat volgend jaar ruim zes tientjes omhoog, oftewel iets meer dan 5 euro per maand. De stijging is beperkter dan verwacht, ondanks de coronacrisis. 

Het kabinet rekent voor 2021 met een premiestijging van ongeveer 62 euro naar 1476 euro op jaarbasis, melden Haagse bronnen. Het definitieve cijfer komt officieel pas naar buiten met Prinsjesdag en kan hooguit nog een paar euro verschillen, maar met deze cijfers hebben de coalitiepartijen hun plannen gemaakt.  

Eerder dit jaar voorspelden gezondheidseconomen nog dat, als gevolg van de coronacrisis, de zorgpremie in 2021 mogelijk zou stijgen met 144 euro.

Verwachte forse stijging premie door corona blijft uit

Dat ligt toch genuanceerder, zeggen ingewijden. Door uitbraak van het coronavirus zijn de zorgkosten voor ziekenhuizen weliswaar sterk gestegen, maar er is ook heel veel standaard zorg uitgesteld en nog niet gedeclareerd. Het kan zijn dat de premie voor 2022 wel forser oploopt, maar daarvoor is het nog te vroeg.

Een andere reden dat de stijging volgend jaar niet de spuigaten uitloopt: de zogeheten werkgeversheffing Zvw, het deel dat de werkgever of uitkeringsinstantie moet betalen aan de zorgverzekeringen, is vorig jaar te laag ingeschat. Dat wordt nu gecorrigeerd en dat pakt gunstig uit voor de burger.

Wel stijgende premie door hogere zorgkosten

Toch blijft de zorgpremie oplopen, voor een belangrijk deel door hogere zorgkosten in het algemeen. Die stijging wordt wel afgeremd komende jaren door akkoorden die de minister heeft gesloten met verschillende onderdelen van de zorg.  

De gemiddelde zorgpremie in 2020 bedraagt afgerond 1415 euro. Dit is gemiddeld 118 euro per maand en 3 euro per maand meer dan een jaar eerder.

Er verandert komend jaar niks aan het eigen risico. Het kabinet heeft het verplicht eigen risico namelijk met instemming van het parlement tot en met 2021 op de huidige 385 euro vastgezet. Mensen kunnen hun premie wel verlagen door het eigen risico vrijwillig te laten oplopen.

Door de stijging van de zorgpremie in 2021 zal de zorgtoeslag, een bijdrage van de overheid in de zorgkosten voor de lagere inkomens, ook oplopen. Die koppeling is wettelijk bepaald.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu