Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

Rechtbank: avondklok moet per direct worden opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door protestgroep Viruswaarheid.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met Tweede en Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen noodsituatie „zoals bijvoorbeeld het geval is bij een dijkdoorbraak.”

Voor het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van een bijzondere wet, de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). De wet biedt het kabinet de mogelijkheid om bij spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject – waarbij de Eerste en Tweede Kamer vooraf worden betrokken – moet worden doorlopen.

De rechter heeft geoordeeld dat bij het invoeren van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. De inzet van de wet om de avondklok in te stellen is volgens de rechters daarom onterecht.

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”

Het is nog niet bekend wat de gevolgen van de uitspraak zijn voor de boetes die zijn opgelegd voor overtreding van de avondklok.

Nieuws

menu