Reeks kleine lastenverzwaringen moet miljardengaten in begroting dichten, vooral bedrijven en vermogende ondernemers moeten voordelen inleveren

Foto: ANP

Het kabinet en coalitie proberen de miljardengaten in de begroting te dichten met tal van kleine lastenverzwaringen. Vooral bedrijven en vermogende ondernemers moeten fiscale voordelen gaan inleveren.

Dat is de voorlopige slotsom van het coalitie-overleg over de Voorjaarsnota, dat donderdag diep in de nacht werd afgerond. Premier Rutte haastte zich na afloop te melden dat er nog geen akkoord is, eerst gaat hij met minister Kaag (Financiën) in gesprek met andere partijen: „We willen echt de oppositiefracties de kans geven er ook van alles van te vinden.”

Betrokkenen willen weinig kwijt over de afspraken die zijn gemaakt, zodat oppositiepartijen niet het gevoel hebben voor een voldongen feit te staan. Maar op grote lijnen ligt er wel een kloppend plaatje, waarmee het kabinet de komende weken de boer op gaat richting oppositie. Halverwege mei rondt de coalitie in eigen kring het werk dan af.

’Ingewikkelde puzzel’

Fractieleiders spraken de afgelopen weken consequent van een ’ingewikkelde puzzel’ die gelegd moest worden. Kabinet en coalitie moesten op zoek naar geld om onder meer een stijging van de AOW, hogere Defensie-uitgaven en spaartaks-compensatie te betalen.

De oplossing lijk te zijn gevonden door een heleboel kleine puzzelstukjes te leggen. De meest in het oog springende lastenverzwaring is het verlagen van de grens waarna bedrijven het hoge (25,8 procent) in plaats van het lage (15 procent) van de winstbelasting moeten betalen. Die gaat van bijna 4 ton weer terug naar 2 ton, die extra taks levert ongeveer 1 miljard euro op. Er werd ook nog gesproken over verhoging van het lage tarief, maar dat lijkt niet door te gaan.

Fiscale voordelen

Daarnaast wordt er beknibbeld op fiscale voordelen voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld bij de ’expatregeling’, waarbij buitenlandse werknemers gedurende vijf jaar 30 procent van hun salaris belastingvrij krijgen. Daarmee konden bedrijven goedkoper mensen uit het buitenland halen met kennis die Nederlandse werknemers niet hebben. Dat voordeel kan beperkt worden tot een maximaal bedrag. Nu krijgen bijvoorbeeld ook profvoetballers met een vorstelijk salaris nog het fiscale voordeel over hun complete loon.

Ook het loon dat directeur-grootaandeelhouders zichzelf uitkeren als baas van hun bedrijf moet meer belastinggeld gaan opleveren. Door te snijden in uitzonderingen willen de coalitiepartijen regelen dat zij verplicht worden zichzelf een hoger loon uit te keren, wat meer inkomstenbelasting oplevert. Ook box 2, waar deze ondernemers hun vermogen stallen, moet zwaarder belast worden.

‘Meevaller’

Met een reeks van dit soort kleinere hervormingen en belastingverhoging hopen de partijen het financiële plaatje rond te breien. Bezuinigingen, bijvoorbeeld op het klimaat- of stikstoffonds, waren daarbij voor de partijen geen geliefde optie. Er werd wel gesproken over een hap nemen uit het Wopke/Wiebes-fonds om de kosten van de compensatie voor spaartaks te betalen. Maar die nood lijkt minder hoog nadat er een voorlopige ’meevaller’ kwam uit de hoek van de box 3-belasting.

De rekening voor de tegemoetkoming aan burgers die te veel belasting hadden betaald leek ergens tussen de 7 en 12 miljard uit te komen, afhankelijk van wie allemaal geld terug zou krijgen. Maar de partijen wachten nu eerst een nieuwe uitspraak van de hoogste rechter af die meer duidelijkheid moet geven over hoeveel mensen recht hebben op compensatie. Daardoor is de rekening voorlopig ’slechts’ 4 miljard euro. Maar mogelijk is het slechts uitstel en komt het miljardenspook uit box 3 richting Prinsjesdag opnieuw tevoorschijn.

Nieuws

menu