Regeerakkoord van nieuw kabinet wordt volgens ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wellicht niet op alle punten beknopt

Gert-Jan Segers blijft in de Tweede Kamer als de ChristenUnie weer meeregeert. Foto: ANP

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers sluit niet uit dat het regeerakkoord op enkele punten toch uitgebreider wordt. Voorafgaand aan een gesprek met informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees zei hij dat tijdens de onderhandelingen over ‘heikele punten’ gesproken moet worden, waaronder medisch-ethische kwesties zoals voltooid leven.

Meerdere partijleiders, maar ook de informateurs, hebben het voornemen uitgesproken om zo snel mogelijk te komen tot een bondig regeerakkoord op hoofdlijnen. Remkes zei woensdag op een persconferentie al dat de ‘verleiding’ tot een dikker regeerakkoord bij de partijen groot zal zijn, bijvoorbeeld als het gaat om medisch-ethische thema’s of onderwerpen zoals de Groningse gaswinning. Segers lijkt dat punt te bevestigen.

Vorige week ontstond wat onrust over de positie van de ChristenUnie ten opzichte van het wetsvoorstel voltooid leven. Remkes zei bij de aanbieding van zijn eindverslag dat de partij bereid was om een beslissing over het onderwerp bij de Tweede Kamer te laten.

Vrije kwestie?

Dan wordt het een ‘vrije kwestie’ en kunnen Kamerleden naar eigen inzicht voor of tegen stemmen. Maar Segers ontkende Remkes’ uitspraken al snel. ,,Als je alles overlaat aan de vrije krachten van de Kamer, dan weet ik niet of dit kabinet een lang leven beschoren is.” Ingewijden meldden dat Segers en Remkes het voorval inmiddels hebben uitgepraat.

Nieuws

Meest gelezen

menu