Reproductiegetal coronavirus iets omhoog

Reproductiegetal coronavirus nweer licht gestegen. ANP

Het reproductiegetal van het coronavirus is een fractie gestegen. Het cijfer stond dinsdag op 0,69 en is nu 0,72 geworden. Wanneer het getal onder de 1 zit, is de uitbraak onder controle.

Een reproductiegetal van 0,72 betekent dat een groep van honderd coronapatiënten gemiddeld 72 anderen besmet. Zij dragen het virus over aan zo'n 52 mensen, die op hun beurt 37 mensen aansteken. Bij elke stap wordt de groep nieuwe gevallen kleiner.

Een paar weken geleden stond het getal op 3 en dat was juist het hoogste niveau ooit.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) berekent het reproductiegetal elke dinsdag en vrijdag. Het cijfer gaat altijd over de situatie twee weken eerder, omdat recentere cijfers nog niet betrouwbaar genoeg zijn. Het getal van 0,72 heeft betrekking op 22 juli.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu