Ruim 60 procent van Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen corona. Grootste priklocaties gaan stapsgewijs dicht: 'Maar we zijn er nog niet'

Het grootste gedeelte van de vaccinatiecampagne tegen corona is achter de rug. Iedereen die wil is inmiddels opgeroepen voor de prik en steeds meer mensen (inmiddels meer dan 60 procent) zijn volledig gevaccineerd. Daarom worden stapsgewijs de grootste priklocaties gesloten. „Maar we zijn er nog niet.”

Foto:

Foto: ANP

Per dag worden er echter nog steeds zo’n tienduizend afspraken gemaakt bij de GGD voor een eerste prik. Dit zijn mensen uit alle leeftijdscategorieën, waardoor Jacqueline Toonen van GGD GHOR Nederland niet kan zeggen wat de reden is dat deze mensen ’nu pas’ een afspraak plannen.

„Daar kan vakantie in meespelen, mensen die nu pas de keuze hebben gemaakt of mensen die ziek zijn geweest.” In totaal (eerste en tweede prik samen) worden er bij de GGD’s de komende tijd per dag zo’n 35.000 prikken gezet. Fors minder dan het dagrecord van bijna tien keer zoveel, halverwege juni.

’Prikken zonder afspraak’

„We zijn dan ook stapsgewijs grote priklocaties aan het sluiten”, vertelt Toonen. „Vorige week waren er 122 locaties open, en de week ervoor 141.” In plaats daarvan wordt het prikken ’fijnmaziger’, vertelt ze. „In totaal zijn er inmiddels 50.000 prikken gezet zonder afspraak. En dat aantal stijgt dagelijks, dus het is fijn om te zien dat dat de vruchten afwerpt.”

De laatste dagen worden er elke dag zo’n 3.000 prikken per dag gezet via ’Prikken zonder Afspraak’. „Daarnaast zetten we de prikbussen in in wijken met een lage vaccinatiegraad, om mensen ook goed voor te lichten.”

Nieuwe opschaling hangt nog in de lucht

Maar een eventuele opschaling hangt ook nog in de lucht, als de Gezondheidsraad dit najaar gaat beslissen over een eventuele derde prik. Virologen wijzen op voor- en nadelen van een ’boostershot’, omdat enerzijds dan de bescherming toeneemt maar anderzijds de vaccins goed gebruikt kunnen worden in de rest van de wereld, waar de vaccinatiegraad vaak nog erg laag is. „We zijn op alle scenario’s voorbereid”, vertelt Toonen. „We hebben natuurlijk een basiscapaciteit die we overhouden, maar we kunnen ook snel meer capaciteit toevoegen als het nodig is.”

Omdat ook kinderen tussen de 12 en 18 jaar gevaccineerd kunnen worden, kwamen er bij de GGD veel ongeruste berichten binnen van mensen die denken dat de GGD met prikbussen op schoolpleinen gaat staan. „Dat gaat echt niet gebeuren”, benadrukt Toonen. „Wel gaan we natuurlijk voorlichting geven als het wordt gevraagd, maar we gaan daar niet met bussen heen. Ook zijn er geen voornemens om hier alsnog toe over te gaan.”

Wel is er voor de GGD een taak weggelegd wat betreft de Afghaanse evacués. „Die worden op dag 1, 3 en 5 getest en blijven tot de laatste test in quarantaine. En we gaan ze voorlichten over vaccinatie en waarschijnlijk met mobiele teams naar de opvanglocaties toe om de prikken uit te delen.” In Afghanistan heeft minder dan twee procent van de mensen een vaccinatie gehad en ligt de besmettingsgraad hoger dan in Nederland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Extra
Coronavirus
menu